آخرین خبرها

آزمون شفافی (OSCE) فوق تخصصی در رشته روماتولوژي، روز شنبه مورخ 17/06/97 در مرکز تحقیقات روماتولوژي بیمارستان دکتر شریعتی تهران برگزار گردید برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ذیل تماس حاصل فرمایید. 021-88220065

انا لله و انا الیه راجعون

استاد و همکار ارجمند سرکار خانم دکتر مریم مقدسی
با نهایت تاسف درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و غفران و برای شما صبر و طول عمر مسئلت داریم

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع پاتوفیزیولوژي و علائم اسکلرودرمی( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 13/06/97 ساعت 10:00-08:00
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده
رییس جلسه: دکتر هدا کاوسی
سخنران: دکتر کابلی


برگزاری آزمون شفافی (OSCE) فوق تخصصی در رشته روماتولوژي، 17/06/97


آزمون شفافی (OSCE) فوق تخصصی در رشته روماتولوژي، روز شنبه مورخ 17/06/97 در مرکز تحقیقات روماتولوژي بیمارستان دکتر شریعتی تهران برگزار میگردد. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ذیل تماس حاصل فرمایید. 021-88220065

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع سندرم آنتی فسفولیپید آنتی بادی( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 06/06/97 ساعت 10:00-08:00
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده
رییس جلسه: دکتر نوشین بیات
سخنران: دکتر آقایانی


برگزاری کنفرانس هفتگی 30/05/97 با موضوع درمان SLE

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع درمان SLE ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 30/05/97 ساعت 10:00-08:00
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده
رییس جلسه: دکتر معصومه اخلاقی
سخنران: دکتر جهانشاهی


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع علائم آزمایشگاهی SLE و تشخیص( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 97/05/23 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر سوسن سروش
سخنران: دکتر کیافر

برگزاری کنفرانس هفتگی 1397/05/16 با موضوع علائم بالینی SLE

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع علائم بالینی SLE ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 97/05/16 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر کوروش غزنوی
سخنران: دکتر کاکایی

برگزاری کنفرانس هفتگی 97/05/09 با موضوع فیزیوپاتولوژي SLE

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع فیزیوپاتولوژي SLE ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 97/05/09 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر سیده طاهره فائزی
سخنران: دکتر کابلی

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع آرتریت های پسوریازیسی ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 97/05/02 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر عبدالرحمان رستمیان
سخنران: دکتر آقایانی