آخرین خبرها

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع داروهای بیولوژيک-آنتی سایتوکین ها( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 97/01/21 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکترسوسن سروش
سخنران: دکتر بنی هاشمیان

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع داروهای ایمنوساپرسیو( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/12/22 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر رستمیان
سخنران: دکتر کابلی

برگزاری کنفرانس هفتگی 96/12/15 با موضوع Traditional DMARD

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع Traditional DMARD ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/12/15 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر محمدحسین فره وش
سخنران: دکتر آقایانی

برگزاری کنفرانس هفتگی 96/12/08 با موضوع استروييد

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع استروييد ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/12/08 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر کوروش غزنوی
سخنران: دکتر کیافر

برگزاری سمینار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي 96/11/26

بیست و چهارمین سمینار سالیانه مرکز تحققیات روماتولوژي با عنوان پاراکلینیک در روماتولوژي روز پنجشنبه مورخ 1396/11/26 در سالن آمفی تاتر شهید پیرویان واقع در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.

اطلایه مهم: عدم برگزاری کنفرانس هفتگی مورخ 96/11/24

به اطلاع کلیه اساتید، دانشجویان و علاقمندان می رساند، کنفرانس هفتگی روز سه شنبه مورخ 96/11/24 برگزار نمی گردد.

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع داروهای ضد درد و ضد التهاب غیر استروئیدی ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/11/17 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر معصومه اخلاقی
سخنران: دکتر کاکایی

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع اپیدمیولوژي بیماریهای روماتیسمی ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/11/10 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر موثقی
سخنران: دکتر صوفی وند

برگزاری آزمون آسکی فوق تخصصی روماتولوژي 96/11/16

آزمون شفافی (OSCE) فوق تخصصی در رشته روماتولوژي، روز دوشنبه مورخ 96/11/16 راس ساعت 7 صبح در مرکز تحقیقات روماتولوژي واقع در بیمارستان دکتر شریعتی تهران برگراز خواهد شد. شماره تماس برای کسب اطلاعات بیشتر: 021-88220065

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع نقش ژنتیک و اپی ژنتیک در بیماریهای روماتیسمی ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/11/03 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر ابوالقاسمی
سخنران: دکتر جعفری