آخرین خبرها

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع adhesion molecules و آنژیوژنز( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/09/14 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر سیده طاهره فائزی
سخنران: دکتر کاکایی

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع بقا و مرگ سلولی و تولرانس( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/09/07 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر محسن سروش
سخنران: دکتر صوفی وند

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع سایتوکین ها

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع سایتوکین ها ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/08/30 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر سوسن سروش
سخنران: دکتر سارا جعفری

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع متابولیت های اسید آراشیدونیک ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/08/23 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر عبدالرحمان رستمیان
سخنران: دکتر یزدی

بیست و چهارمین سمینار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي با عنوان (پاراکلینیک در روماتولوژي) روز پنجشنبه مورخ 96/11/26 در سالن آمفی تاتر شهید پیرویان بیمارستان دکتر شریعتی تهران برگزار می گردد. تلفن دبیرخانه سمینار : 88220065-021

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع ماست سل و ائوزینوفیل ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/08/16 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر فره وش
سخنران: دکتر بنی هاشمیان

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع نوتروفیل و پلاکت  ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/08/09 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر کوروش غزنوی
سخنران: دکتر وثوقیان

یازدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژي ایران 3 الی 5 آبان 96 در سالن همایش های کتابخانه ملی برگزار می گردد. تلفن دبیرخانه: 88330033 سرکار خانم خادمیان

انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای دکتر محمدتقی پالیزگیر بانهایت تاسف درگذشت  مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و غفران و برای شما طول عمر مسئلت داریم

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع کمپلمان 96/08/02

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع کمپلمان  ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/08/02 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر موثقی
سخنران: دکتر صوفی وند