Skip to content

RRC

man

رجیستری

با وجود پیشرفت‌هایی که تا کنون در زمینه‌ی درمان بیماری‌ها در کشورمان داشته‌ایم،‌ متاسفانه سامانه‌ی جامعی برای ثبت بیماری‌ها بر اساس معیارهای بین المللی در کشور وجود نداشته است. مدیران درمانی کشور برای توزیع مناسب خدمات درمانی  نیاز به ابزارهای قابل اعتماد مثل سامانه‌های ثبت و رجیستری قدرتمند دارند. این نوع از سامانه‌ها اطلاعات اپیدمیولوژیک در رابطه با بیماری‌ها، توزیع جغرافیایی آن‌ها و کیفیت خدمات درمانی ارائه شده را در دسترس قرار می‌دهند. در حال حاضر بانک‌های اطلاعاتی بین المللی بیماران روماتیسمی در بسیاری از کشورهای اروپایی، کانادا، آمریکا و ژاپن به راه افتاده است.
سامانه‌ی آنلاین ثبت بیماران روماتیسمی ما (http://rheumatry.com) با جمع آوری همه‌ی داده‌ها و اطلاعات دموگرافیک، رادیولوژیک، آزمایشگاهی و درمانی به محققان در فهم بهتر علت بیماری، روند بهبود بیماری، و پیامدهای درمان کمک ‌می‌کند. همچنین با استفاده از این سامانه، جنبه‌های اپیدمیولوژیک بیماری‌ها، کیفیت زندگی بیماران، اثرات اجتماعی-اقتصادی بیماری‌ها، هزینه‌های بیماری و ناتوانی در بیماران قابل مشاهده است. با توجه به شیوع و اهمیت بیماری‌های روماتیسمی و عدم وجود سامانه‌ی جامع ثبت بیماری‌ها در کشور، اساتید مرکز تحقیقات روماتولوژی تصمیم به راه اندازی یک سامانه‌ی آنلاین ثبت بیماری‌های روماتیسمی گرفتند. در همین راستا تفاهم نامه‌ای بین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مرکز تحقیقات روماتولوژی برای راه اندازی سامانه‌ی ثبت بیماری‌های روماتیسمی در ایران منعقد گردید و این سامانه با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دی ماه ۱۳۹۵ ثبت گردید. هدف این سامانه کمک به فهم بهتر تظاهرات بالینی و پاسخ به درمان بیماری‌های روماتیسمی در جامعه‌ی ایرانی ‌می‌باشد و شرایط را برای انجام بهتر پروژه‌های تحقیقاتی در آینده فراهم ‌می‌کند. با کمک این سامانه ‌می‌توان اثرات اجتماعی- اقتصادی و هزینه‌های متحمل از بیماری‌های روماتیسمی در جامعه را ارزیابی کرد و از اطلاعات بدست آمده برای مداخلات آینده و ارائه‌ی راهکارهای مناسب برای کنترل و مدریت این بیماری‌ها در ایران استفاده نمود.
سامانه‌ی آنلاین ثبت بیماری‌ها هم اکنون با استفاده از پیشرفته‌ترین روش‌های برنامه نویسی در زمینه‌ی بیماری‌های روماتیسمی (آرتریت روماتوئید، سیستمیک اسکلروزیس، سیستمیک لوپوس اریتماتوز، اسپوندیلیت آنکیلوزان، استئوآرتریت و تاکایاسو) راه اندازی شده است. در حال حاضر این سامانه علاوه بر مرکز تحقیقات روماتولوژی توسط سایر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در کشور مورد استفاده قرار گرفته است و امکان استفاده توسط کاربران خارج از ایران را نیز دارد که این قابلیت در راستای اهداف مرکز تحقیقات روماتولوژی ‌می‌باشد.
 

مقالات مرتبط