گاه‌ شمار


 • ۲۰۱۳

  افتتاح رسمی سایت اطلاع رسانی مرکز تحقیقات روماتولوژی


 • ۱۳۹۱

  سایت جدید مرکز روماتولوژی افتتاح گردید.


 • ۱۳۹۱

  کسب جایزه ی فرآیند برتر جشنواره ی آموزشی شهید مطهری


 • ۱۳۹۰

  کسب جایزه پژوهشگر برتر اول بالینی جشنواره ی ابن سینا


 • ۱۳۹۰

  پژوهشگر نمونه جشنواره ی چشم پزشکی فارابی به مناسبت سه دهه تحقیق در زمینه ی درمان درگیری چشمی بیماری بهجت


 • ۱۳۹۰

  منتخب فرهنگستان علوم پزشکی تهران (جایزه ی ابن حاوی) به مناسبت مطالعه ی جامعه نگر شیوع و بروز بیماری های روماتیسمی در شهر تهران


 • ۱۳۹۰

  جایزه ی کشور پرتغال در زمینه ی تحقیقات بالینی در بیماری های خود ایمنی


 • ۱۳۸۹

  برگزیده ی جشنواره ی رازی برای بهترین طرح تحقیقاتی


 • ۱۳۸۹

  جایزه پژوهشگر نمونه برای تحقیق در زمینه ی درمان درگیری چشمی بیماری بهجت


 • ۱۳۸۹

  کسب جایزه ی پژوهشگر جوان کنگره ی داخلی


 • ۱۳۸۰

  مرکز تحقیقات روماتولوژی به عنوان قطب روماتولوژی کشور انتخاب شد.


 • ۱۳۸۰

  کسب عنوان کتاب منتخب انتشارات دانشگاه تهران برای کتاب لوپوس اریتماتوسیستمیک


 • ۱۳۷۹

  کسب عنوان کتاب منتخب انتشارات دانشگاه تهران برای کتاب بیماری های جنب مقصلی


 • ۱۳۷۸

  کسب عنوان کتاب منتخب انتشارات دانشگاه تهران برای کتاب بیماری بهجت


 • ۱۳۷۸

  کسب عنوان کتاب منتخب جشنواره ی ابن سینا برای کتاب بیماری بهجت


 • ۱۳۷۶

  چاپ یک فصل درباره بیماری بهجت در کتاب مرجع The Textbook of Clinical Rheumatology


 • ۱۳۷۳

  مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان اولین مرکز دارای مصوبه ی شورای گسترش در دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.


 • ۱۳۵۳

  مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1353 با شروع فعالیت بخش و درمانگاه های فوق تخصصی روماتولوژی پایه گذاری شد و همراه با شکل گیری بانک اطلاعاتی بیماری های بهجت و لوپوس روز به روز ساختار منسجم تری به خود گرفت.