تالیفات

بيماريهاي روماتيسمي و حاملگي  

بيماريهاي روماتيسمي و حاملگي

مولف: دکتر فرهاد شهرام،دکتر ترانه درمحمدي طوسی

خلاصه: حاملگي و بيماري هاي روماتيسمي همواره از مسائل مبتلا به و با اهميت مي باشند. بارداري هميشه فاكتوري خطرساز براي خان مهاي مبتلا به بيمار يهاي روماتيسمي به خصوص بيماري لوپوس، واسكوليت ها، پلي ميوزيت و ..... بوده است. البته برخي از افراد عليرغم ابتلاي به اين بيماري ها حاملگي بي خطري را سپري مي كنند ولي مصرف داروهاي روماتيسمي در حاملگي هميشه با علامت سوال همراه مي باشد و اين مسائل به يك ... سال انتشار: 1392
 

در خون و ارتباط آنها با علايم بيماري در بيماران مبتلا به A و E بررسي مقدار کاتالاز، ويتامينهاي آرتريت روماتوئيد مراجعه کننده به مركز تحقيقات روماتولوژي بيمارستان شريعتي

مولف: دکتر ناهيد آريائيان،دكتر محمود جلالي،دكتر فرهاد شهرام،دكتر حجت زراعتي،دکتر نغمه ضيايي،فريبا فاتحي

خلاصه: پيش زمينه و هدف: آرتريت روماتوئيد يك بيماري سيستميك مزمن با علت ناشناخته است. در سالهاي اخير عليرغم مطالعات زياد ي که بر ر وي تاثي ر احتمالي گونههاي واکنشگر با اكسيژن بر ايجاد آرتريت روماتوئيد انجام شده است، ارتباط استرس اکسيداتيو با علايم بيماري بررسي نگرديده است. اين مطالعه سر م بيمارا ن مبتلا به آرتري ت A و ويتامين E با هدف تعيين ميزان فعاليت آنزيم آنتي اكسيداني كاتالاز و ... سال انتشار: 2009