پژوهش در مرکز تحقیقات روماتولوژی

مركز تحقیقات روماتولوژی شامل واحدهای تحقیقاتی زیر است: 

واحد تحقیقاتی بیماری بهجت،
واحد تحقیقاتی بیماری لوپوس،
واحد تحقیقاتی بیماری اسکلرودرمی،
واحد تحقیقاتی درماتومیوزیت، 
واحد تحقیقاتی استئوپوروز، 
واحد تحقیقاتی بیمارهای سرونگاتیو،‌ 
واحد تحقیقات اپیدمیولو‍ژی 
واحد تحقیقات ایمونولوژی و ژنتیك
واحد تحقیقاتی روماتولوژی اطفال 


مرکز تحقیقات روماتولوژی تا سال1391 تعداد 53 تعداد طرح های خاتمه یافته و 39 طرح در حال اجرا دارد. از بزرگترین طرح های این مركز، اجرای برنامه ی جامعه نگر کنترل بیماری های روماتیسمی یا به اختصار COPCORD است. درطرحCOPCORD ایران که تحت نظارت سازمان بهداشت جهانی (WHO) و انجمن روماتولوژی آسیا و اقیانوسیه (APLAR) اجرا شد 10291 نفر از جمعیت شهری ساکن تهران و 1565 نفر از جمعیت روستایی ساکن تویسرکان و توابع از نظر شیوع و بروز بیماری های روماتیسمی تحت بررسی قرار گرفتند. طرح COPCORD پس از آن با نظارت مرکز تحقیقات روماتولوژی در شهر زاهدان نیز به اجرا در آمد و هم اکنون در شهر سنندج در دست اجرااست. مقدمات اجرای COPCORD  با نظارت مرکز تحقیقات روماتولوژی روی جمعیت زرتشتی شهر یزد در دست تدارک است. گستردگی پروژه ی COPCORD مطالعه ی ایران را از سایرکشورها متمایز نموده است به طوری که انتشار یکی از مقالات منتج از این طرح تحقیقاتی جایزه ی فرهنگستان علوم پزشکی ایران در سال 1390 را از آن خود کرد.  


یكی دیگر از موفقیت های چشم گیر مركز تحقیقات روماتولوژی پروژه ی بانک اطلاعاتی بیماری بهجت است که بزرگ ترین registry  بیماران بهجت در جهان می باشد. جمع آوری و ثبت اطلاعات بیماران و تحقیق درباره ی بیماری بهجت حتا پیش از فعالیت رسمی مركز تحقیقات روماتولوژی شروع شده است. از سال 1356 اطلاعات اولین بیماران بهجت که به بیمارستان شریعتی مراجعه می کردند روی برگه های کاغذی که انواع علایم کلینیکی  و پاراکلینیکی را درخود داشت ثبت و نگه داری می شد. سپس بین سال های 1360 تا 1370 برنامه ی کامپیوتری ثبت بیماران نوشته و اطلاعات کاغذی وارد فایل کامپیوتری شد و روند تشخیص و ثبت بیماران بی وقفه ادامه پیدا کرد. هم زمان با ثبت اطلاعات بیماری اطلاعات دیگری مثل اطلاعات اپیدمیولوژیک بیماران، در گیری چشمی و سابقه ی درگیری فامیلی و بهجت اطفال هم به صورت الکترونیک ثبت و نگه داری می شد و این روند ادامه پیدا کرد به طوری که تا آذر سال 1391 تعداد 6976 نفر مبتلا به بیماری بهجت وارد این رجیستری شده اند. دست رسی به اطلاعات این تعداد از بیماران اجرای تحقیقات وسیع و به تبع آن پیش رفت های چشم گیری را در زمینه ی این بیماری به همراه داشته است. پژوهش های واحد بهجت در زمینه ی اپیدمیولوژی بیماری، تاثیر قومیت در این بیماری، ویژگی های بالینی بیماری، گرفتاری چشمی، عصبی و سایر دستگاه های بدن در بیماری بهجت، کاربرد روش های کلاسیک و مدرن در درمان بیماری بهجت، تاکید بر درمان گرفتاری چشمی در بیماری بهجت، تحقیقات پایه ی ایمونوژنتیك در این بیماری، شناخت فاکتورهای ژنتیک موثر در بیماری، تقویت شیوه های درمان درگیری چشمی بیماری بهجت، كاربرد جدیدترین روش های درمانی مثل داروهای بیولوژیك و پیوند سلول های بنیادی در بیماری بهجت و در نهایت و مهم تر از همه ابداع معیار فعالیت بیماری (IBDDAM) و هدایت تیم سازنده ی کرایتریای تشخیصی بیماری بهجت همراه با 27 کشور دیگر  بوده است. 


تعدادی از پروژه های واحد تحقیقاتی بهجت هم با همكاری مراكز علمی معتبر در سایر كشورها مثل دانشگاه اینسبروك اطریش، دانشگاه آدلاید استرالیا و انستیتو گلبنكیان در كشور پرتغال انجام شده و یا در دست اجرا می باشد. در پروژه ی ساختن معیار بیماری بهجت نیز بیش از 50  بهجت شناس معتبر از 27 كشور جهان شركت داشته اند. 

نتایج مطالعات مركز تحقیقات روماتولوژی هر دو سال یك بار در كنگره ی جهانی بیماری بهجت كه در یكی از كشورهای جهان برگزار می شود ارائه می گردد و سپس برای چاپ به مجلات پزشكی بین المللی یا داخلی ارسال می شود.

از مراكز همكار با واحد بهجت این مركز: بیمارستان رازی (مخصوص بیماری های پوست)، بیمارستان فارابی (مخصوص بیماری های چشمی)، بخش نورولوژی بیمارستان شریعتی و بخش ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشكی تهران را می توان نام برد.

علاوه بر بیماری بهجت تحقیقات گسترده و ارزشمند بسیاری در باره ی سایر بیماری های روماتولوژی لوپوس اریتماتوسیستمیک، انکیلوزینگ اسپوندیلایتیس، اسکلرودرما، بیماری روماتوئید، میوزیت ها، کمر درد، آرتروز و استئوپوروز در مرکز تحقیقات روماتولوژی انجام شده و یا در دست اجرا است که نتایج بیش تر آن ها در مجلات معتبر علمی به چاپ رسیده است. به عنوان مثال چکیده ای از فعالیت های واحد تحقیقاتی لوپوس مرکز تحقیقات به صورت مقاله ی با عنوان: "لوپوس اریتماتوسیستمیک در ایران: بررسی 2280 بیمار طی 33 سال" در سال 2010 در مجله ی International Journal of Rheumatic Diseases  به چاپ رسید. 


در حال حاضر روزآمدترین تحقیقات روی ژنتیک بیماری روماتیسمی در آزمایشگاه ایمونوژنتیك مركز انجام می شود. بانك سرم و DNA مرکز تحقیقات تا سال 1391 با دارا بودن امكانات و تجهیزات لازم توانسته است حدود 4000 نمونه سرم و DNA را از بیش از 1000 بیمار و بیش از 400 نمونه ی سلول را از 400 بیمار روماتولوژی جمع آوری نموده و پروژه های متعددی را به تنهایی یا صورت مشترك با سایر مراكز داخلی و بین المللی به اجرا دربیاورد. 

علاوه بر پروژه های بین المللی مرکز تحقیقات روماتولوژی در داخل کشور نیز با 19 مرکز علمی متعددی پروژه های مشترک در دست اجرا دارد .

اهداف مرکز

مرکز تحقیقات روماتولوژی دارای سه هدف اصلی است:

آموزش، پژوهش و درمان بیماران.