ارسال پروپزال


ارسال پروپزال

برای ارسال پروپزال‌های خود از لینک زیر استفاده نمایید.

لینک ارسال 

اهداف مرکز

مرکز تحقیقات روماتولوژی دارای سه هدف اصلی است:

آموزش، پژوهش و درمان بیماران.