برنامه‌های آموزش کوتاه مدت

جلسات هفتگی

جلسات هفتگی طبق جدول زیر انجام خواهد شد.

روز هفته 
 با حضور  ساعت
سه شنبه  دکتر محمودی
 12 تا 14
 سه شنبه  اساتید روماتولوژی   8 تا 10 صبح

سمینارهای سالانه

مرکز تحقیقات روماتولوژی سالیانه یک سمینار در زمینه بیماریها و موضوعات روماتولوژی برگزار میکند و هر ساله یک کتاب مرتبط با سمینار تالیف و چاپ میگردد.

همکاری در برگزاری سمینارهای مشترک کشوری

اهداف مرکز

مرکز تحقیقات روماتولوژی دارای سه هدف اصلی است:

آموزش، پژوهش و درمان بیماران.