معرفی مرکز تحقیقات روماتولوژی

مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1353 با شروع فعالیت بخش و درمانگاه های فوق تخصصی روماتولوژی پایه گذاری شد و همراه با شکل گیری بانک اطلاعاتی بیماری های بهجت و لوپوس روز به روز ساختار منسجم تری به خود گرفت تا جایی که در سال 1373 به عنوان اولین مرکز دارای مصوبه ی شورای گسترش در دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و در سال 1380 به عنوان قطب روماتولوژی کشور شناخته شد. شروع به کار مرکز تحقیقات روماتولوژی نقطه ی عطفی در تاریخچه ی رشته ی روماتولوژی دانشگاه علوم پزشكی تهران بوده است. اعضای هیئت علمی مرکز در آغاز فعالیت رسمی شش تن بودند. در طی سال ها دایره ی اعضای هیئت علمی مرکز بزرگ تر شد واستادان روماتولوژیست متعدد به این حلقه پیوستند که قریب به اتفاق ایشان از دانش آموختگان مرکز تحقیقات روماتولوژی بوده اند. تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و یا سایر دانشگاه های معتبر علوم پزشكی کشور نیز همواره به صورت فعال با این مرکز همکاری داشته اند.


ریاست بخش و مرکز:

دكتر احمد رضا جمشیدی 


اعضاء هیئت علمی این مركز در بیمارستان شریعتی:

دكتر فریدون دواچی درجه علمی: استاد ممتاز - رشته تخصصی: فوق تخصص روماتولوژي (همکار بازنشسته)

دكتر محمود اكبریان درجه علمی: استاد - رشته تخصصی: فوق تخصص روماتولوژي (همکار بازنشسته)

دكتر فرهاد شهرام درجه علمی: استاد - رشته تخصصی: فوق تخصص روماتولوژي

دكتر فرهاد غریب دوست درجه علمی: استاد - رشته تخصصی: فوق تخصص روماتولوژي

دكتر عبدالهادی ناجی درجه علمی: استاد - رشته تخصصی: فوق تخصص روماتولوژي (همکار بازنشسته)

دکتر احمدرضا جمشیدی درجه علمی: استاد - رشته تخصصی: فوق تخصص روماتولوژي

دکتر معصومه اخلاقی كلهرودی درجه علمی: دانشیار  - رشته تخصصی: فوق تخصص روماتولوژي

دکتر سیده طاهره فائزی درجه علمی: دانشیار - رشته تخصصی: فوق تخصص روماتولوژي

دکترمهدی محمودی، درجه علمی:دانشیار - رشته تخصصی: Phd ایمونولوژي

دکتر هدا کاوسی، درجه علمی: استادیار - رشته تخصصی: فوق تخصص روماتولوژي

دکتر الهام فرهادی، درجه علمی استادیار- رشته تخصصی: Phd هماتولوژي آزمایشگاهی و بانک خون

دکتر مجید علیخانی، درجه علمی استادیار- رشته تخصصی: فوق تخصص روماتولوژي


اعضاء شورای پژوهشی مرکز (به ترتیب حروف الفبا):

دكتر محمود اكبریان

دکتر هادی پورمقیم

دكتر احمد رضا جمشیدی

دکتر علی خلوت

دكتر فریدون دواچی

دکتر فرهاد شهرام

دکتر ایرج صالحی ابری

دكتر وحید ضیایی

دکتر سیده زهرا قدسی

دکتر مریم مقدسی

دکتر مهدی محمودی

دكتر عبدالهادی ناجی


فعالیت های بین المللی مرکز تحقیقات روماتولوژی:

مرکز تحقیقات روماتولوژی در چند دهه ی گذشته با شرکت مستمر و فعال در همایش های بین المللی و ارائه ی دستاورد های پژوهشی برجسته و ممتاز خود به دانشگاهیان خارج از کشور توانسته است موقعیت مناسبی را از نظر بین المللی برای خود کسب کند. در حال حاضر این مرکز و اعضای آن به خوبی در سطح بین المللی شناخته شده اند و مرکز فعالیت های بین المللی خود را برای حفظ و ارتفای وضعیت کسب شده ی فعلی ادامه خواهد داد.

اعضای مركزتحقیقات روماتولوژی درمجامع بین الملی متعددی عضویت دارند که از آن جمله مراکز زیر را می توان نام برد:

 • عضو هیئت رئیسه ی انجمن بین المللی بیماری بهجت از سال 2000: دکتر فریدون دواچی، دکتر فرهاد شهرام ، دکتر هرمز شمس
 • عضو گروه بین المللی تحقیقاتی بیماری بهجت: 
 • عضو هیئت موسس جامعه جهانی بیماری بهجت
 • عضو کمیته ژنتیک ALPAR 
 • ریاست كمیته بهجت جامعه روماتولوژی آسیا و اقیانوسیه APLAR: دکتر فریدون دواچی
 • نایب رئیس كمیته استئوپوروز انجمن روماتولوژی آسیا و اقیانوسیه APLAR: دکتر فرهاد شهرام 
 • نایب رئیس كمیته لوپوس انجمن روماتولوژی آسیا و اقیانوسیه APLAR: دکتر محمود اکبریان 
 • نایب رئیس كمیته اسكلرودرمی انجمن روماتولوژی آسیا و اقیانوسیه APLAR: دکتر فرهاد غریب دوست
 • هماهنگ کننده ی برنامه ی COPCORD در جامعه روماتولوژی آسیا و اقیانوسیه APLAR COPCORD


عضویت در تحریریه ی مجلات بین المللی ازجمله

 • Senior Editor, International Journal of Rheumatic Diseases

 • Member of International Advisory Board of the journal “Lupus”

 • Editorial Board Member of Clinical Rheumatology

 • Associate Editor of BMC Musculoskeletal Disorders

 • Associate Editor of ISRN Rheumatology (Hindawi group)

Mediterranean Journal of Rheumatology

Austin Journal of Rheumatology

International  Journal of Orthopedic and Rehabilitation

Austin Journal of Clinical Immunology

Editorial Board of Austin Rheumatology journal

Editorial Board of Clinical Rheumatology discipline

Editorial Board of Journal of Rheumatology and Arthritis

Editorial Board of Jacobs Journal of Spine

 • ریاست جلسات علمی، عضویت در کمیته ی علمی و  کمیته ی راهبردی كنگره های جهانی بهجت و جامعه
 • روماتولوژی آسیا و اقیانوسیه (APLAR) از سال 1992 و ریاست کمیته ی برگزاری بخش COPCORD در سال 2008. و مدعو جلسات Meet the Professor Session  درچهار سال متوالی از 2007 تا 2009 
 • ازجمله فعالیت های بین المللی این مركز انجام فعالیت های مشترک تحقیقاتی با مراکز معتبر علمی دنیا است که در قالب تفاهم نامه های منعقده بین دو طرف اجرا می شود. 
 • تفاهم نامه ی همكاری با دانشگاه اینسبروك، اطریش
 • تفاهم نامه ی همكاری تحقیقاتی با دانشگاه آدلاید، استرالیا
 • تفاهم نامه ی همكاری تحقیقاتی با انستیتو گلبنكیان، پرتغال
 • تفاهم نامه ی همكاری تحقیقاتی با انستیتو كارولینسكا در سوئد
 • تفاهم نامه ی همكاری تحقیقاتی با دانشگاه Queensland در استرالیا
 • تفاهم نامه ی همكاری تحقیقاتی با مرکز Center for Rheumatic Disease (CRD) در هندوستان
 • تفاهم نامه ی همكاری تحقیقاتی با مرکز Instituto de Parasitología y Biomedicina Lopez-Neyra در اسپانیا

 • اخذ گرانت پژوهشی از جامعه ی روماتولوژی آسیا و اقیانوسیه (APLAR) برای دستیاران فوق تخصصی روماتولوژی مرکز تحقیقات روماتولوژی
 • پذیرش دستیار فوق تخصصی روماتولوژی از خارج از كشور برای سپری کردن بخشی از دوره ی تحصیلی 


انتشارات مرکز تحقیقات روماتولوژی:

تعداد مقالات چاپ شده و خلاصه مقالات ارائه شده در کنگره ها تا سال1397 به شرح ذیل می باشد:

480 مقاله ی بین المللی

481 خلاصه مقاله ارائه شده در کنگره بین المللی

125 مقاله داخلی

256 خلاصه مقاله ارائه شده در کنگره داخلی

كتب منتشر شده ی مرکز تا سال 1396 تعداد 24 جلد کتاب فارسی و مشارکت در تالیف 3 کتاب مرجع بین المللی است. یکی از این موارد فصل بیماری بهجت کتاب The Textbook of Clinical Rheumatology که یکی ازTextbook های  روماتولوژی و در ژانویه 1998 از چاپ در آمد. 

استادان مرکز تحقیقات روماتولوژی در سالیان اخیر هر سال بخش های بزرگی از کتاب بین المللی بهجت را به رشته تالیف درآورده اند و انتشار مقالات مرکز در کتاب های بین المللی بیماری بهجت از دیگر اقدامات مستمر مرکز است. 

مرکز تحقیقات روماتولوژی تا سال 1391، 287 عنوان سخنرانی در کنگر های داخلی و 416 عنوان در کنگره های بین المللی ارائه نموده است. 


جوایز علمی مرکز تحقیقات روماتولوژی در طی دوره ی فعالیت:

 • کتاب بیماری بهجت به عنوان کتاب منتخب انتشارات دانشگاه تهران در سال 1378
 • کتاب بیماری بهجت به عنوان کتاب منتخب جشنواره ی ابن سینا در سال 1378
 • کتاب بیماری های جنب مقصلی به عنوان کتاب منتخب انتشارات دانشگاه تهران در سال 1379
 • کتاب لوپوس اریتماتوسیستمیک به عنوان کتاب منتخب انتشارات دانشگاه تهران در سال 1380
 • برگزیده ی جشنواره ی رازی برای بهترین طرح تحقیقاتی در سال 1389
 • جایزه پژوهشگر نمونه برای تحقیق در زمینه ی درمان درگیری چشمی بیماری بهجت سال 1389
 • پژوهشگر برتر اول بالینی جشنواره ی ابن سینا در سال 1390
 • پژوهشگر نمونه جشنواره ی چشم پزشکی فارابی به مناسبت سه دهه تحقیق در زمینه ی درمان درگیری چشمی بیماری بهجت، 1390
 • جایزه ی پژوهشگر جوان کنگره ی داخلی سال 1389
 • منتخب فرهنگستان علوم پزشکی تهران (جایزه ی ابن حاوی) به مناسبت مطالعه ی جامعه نگر شیوع و بروز بیماری های روماتیسمی در شهر تهران، 1390
 • جایزه ی کشور پرتغال در زمینه ی تحقیقات بالینی در بیماری های خود ایمنی 2012
 • جایزه ی فرآیند برتر جشنواره ی آموزشی شهید مطهری 1391
 • جایزه پژوهشگر جوان منتخب معرفی شده به دانشگاه تهران در روز پژوهش ۱۳۹۴چشم انداز مرکز در پایان سال 1420بر اساس سند تدوین شده کسب مقام اول در زمینه ی بیماری های روماتولوژی بین کشورهای منطقه است.تاریخچه قطب مرکز تحقیقات روماتولوژی:


در سال 1353 اولین بخش تخصصی روماتولوژی در بیمارستان شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران ایجاد شد. این بخش به تدریج رشد کرد و در سال 1360 تبدیل به مرکز تحقیقات روماتولوژی گردید. مرکز تحقیقات روماتولوژی اولین مرکز تحقیقاتی است که به طور رسمی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تایید شده است. در سال 1380 این مرکز به عنوان تنها مرکز برتر برای بیماریهای روماتولوژی انتخاب گردید. از سال 1364 ، پنجاه و چهار روماتولوژیست از مرکز تحقیقات روماتولوژی فارغ التحصیل شدند. در سال 1370 اولین دانشجوی دوره ی Post Doc شروع به تحصیل نمود. این مرکز از سال 1370 برنامه ی آموزش هفتگی جهت دستیاران فوق تخصصی روماتولوژی و برنامه ی آموزش مداوم برای فارغ التحصیلان روماتولوژی را سازماندهی نمود. از سال 1385 برنامه ی آموزش مداوم به طور رسمی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پذیرفته شد. این مرکز از سال 1374 سمینار سالیانه در زمینه ی یکی از موضوعات مطرح روماتولوژی را در بهمن ماه هر سال برگزار  می نماید. دستاورد این سمینار تالیف سالیانه یک کتاب به زبان فارسی در مورد موضوع سمینار می باشد. مرکز تحقیقات روماتولوژی در تالیف 8 کتاب بین المللی همکاری داشته است که عبارتند از: بیماری بهجت در سال 1989 (یک مقاله)، بیماری بهجت در سال 1993 (8 مقاله)، بیماری بهجت در سال 1997 (11 مقاله)، یک بخش از کتاب مرجع Clinical Rheumatology در سال 2000، بیماری بهجت در سال 2000 (25 مقاله)، Adamanthiades-Behcet's Disease در سال 2002 (18 مقاله)، یک بخش از کتاب ایمونولوژی بیماری بهجت در سال 2003، یک بخش از کتاب Rheumatology Principles and Practice در سال 2010. این مرکز همچنین 215 خلاصه مقاله در کنگره های داخلی و 398 خلاصه مقاله در کنگره های بین المللی ارائه نموده است و تعداد 87 مقاله در مجلات داخلی و 287 مقاله در مجلات بین المللی به چا÷ رسانده است. تعداد زیادی جزوه و پمفلت نیز توسط این مرکز جهت اطلاع رسانی در زمینه ی بیماری بهجت و پوکی استخوان در اختیار عموم مردم قرار گرفته است. در آگوست 2003 مرکز تحقیقات روماتولوژی عضو شبکه ی پزشکی ـ مولکولی ایران گردید. در همان سال آزمایشگاه ژنتیک مرکز تحقیقات روماتولوژی دایر شد که اولین دستاوردها را در زمینه ی ژنتیک روماتولوژی بدست آورد. آزمایشگاه ژنتیک مرکز تحقیقات روماتولوژی از شهریور ماه 1389 به آزمایشگاه ایمونوژنتیک ارتقا یافت. این آزمایشگاه در طرح های تحقیقاتی داخلی در مورد مشکلات روماتولوژی و طرح های تحقیقاتی بین المللی در مورد بیماری بهجت با کشور استرالیا، اتریش و پرتغال شرکت داشته است. در شهریور ماه 1390 پیش نویس طرح تحقیقاتی "شبکه ملی بیماری های اسکلتی ـ عضلانی  " را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه نمود. اهداف اصلی این شبکه تاسیس ثبت ملی بیماری های عضلانی ـ اسکلتی می باشد.

در طی این سالیان دایره اعضای هیئت علمی  بزرگ تر شد و استادان روماتولوژیست دیگری هم به این حلقه پیوستند به طوری که امروز اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه تهران شامل اعضای زیر می باشند:

دکتر احمدرضا جمشیدی، دکتر فریدون دواچی، دکتر محمود اکبریان، دکتر فرهاد شهرام، دکتر فرهاد غریب دوست، دکتر عبدالهادی ناجی، دكتر سیده معصومه اخلاقی و دکتر سیده طاهره فائزی.

مرکز تحقیقات روماتولوژی مشتمل بر واحدهای تحقیقاتی مختلفی می باشد از جمله:

واحد تحقیقاتی بیماری بهجت، واحد تحقیقاتی بیماری لوپوس، واحد تحقیقاتی بیماری اسکلرودرمی، واحد تحقیقاتی درماتومیوزیت، واحد تحقیقاتی استئوپوروز، واحد تحقیقاتی بیمارهای سرونگاتیو،‌ واحد تحقیقات اپیدمیولو‍ژی و واحد تحقیقات ایمونولوژی و ژنتیك.

یکی دیگر از فعالیت های مهم مرکز، تاسیس انجمن لوپوس را در سال 1387 است. اهم فعالیت های این انجمن به شرح زیر می باشد:

1.  برگزاری همایش روزجهانی لوپوس مصادف با may 10مانند کشورهای مختلف

2.  برگزاری جلسات آموزشی برای بیماران

3.  دعوت از اساتید در رشته های مختلف برای ایراد سخنرانی و برگزاری پنل برای بیماران

4.  مشاوره و پاسخ به سئوالات بیماران ( ایمیل ،تلفنی ، حضوری )

5.  تهیه مطالب به صورت بروشور

6.  تهیه و سازماندهی  مطالب سایت برای بیماران 

‌ لازم به ذکر است همواره تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و یا سایر دانشگاه های معتبر علوم پزشكی کشور به صورت فعال با این مرکز همکاری دارند. 

اهداف:

مرکز تحقیقات روماتولوژی در راستای رسیدن به اهداف بلند مدت کشور در زمینه روماتولوژی، اهداف راهبردی مشخصی را در قالب برنامه 5 ساله خود ترسیم نموده که به شرح ذیل می باشد:

G1 : کسب سهم 65 درصد از مقالات پژوهشی (مربوط به رشته) منتشر شده در مجلات نمایه شده در ISI در سطح کشور و کسب سهم 10 درصد در سطح کشورهای آسیا و اقیانوسیه.

G2 : حفظ نقش فعال در انجمن روماتولوژی ایران جهت کسب 1 کرسی در شورای سیاست گذاری روماتولوژی در APLAR

G3 : گسترش پروژه های چند مرکزی در ایران

G4 : جذب نخبگان دانش آموخته در رشته روماتولوژی و رشته های وابسته در کشور به صورت وابسته و پیوسته (طب ورزش- فیریوتراپی- ایمنولوژی- ژنتیک- اپیدمیولوژی- PHD by Research )

G5 : گسترش روش های پیشرفته در آموزش پزشکی

G6 : اجرای سیستم e- learning  در مورد روماتولوژی از طریق سایت الکترونیکی مرکز

: G7 طراحی و راه اندازی سیستم ملی ثبت اطلاعات بیماریهای اسکلتی ـ عضلانی

: G8 اجرای فاز سوم برنامه جامعه نگر کنترل بیماریهای روماتیسمی شایع در کشور (فاز مداخله)

: G9 تاسیس و راه اندازی شبکه تحقیقاتی بیماریهای اسکلتی عضلانی کشوری و تشکیل دبیرخانه با مدیریت قطب روماتولوژی

G10 : تدوین و اجرایpost graduate course  در رشته روماتولوژی در جهت افزایش مهارت های فوق تخصص های روماتولوژی

G11 :  تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز جهت افزایش کیفیت آموزش، پژوهش و خدمات درمانی

همکاری های بین المللی:

این مرکز نماینده مهم ایران در APLAR (انجمن آسیا ـ اقیانوسیه در زمینه بیماری های روماتولوژی) می باشد. ریاست گروه ویژه در مورد بیماری بهجت APLAR و عضو گروه ویژه در زمینه پوکی استخوان، بیماری اسکلرودرمی و بیماری لوپوس اریتماتوسیستمیک است. مرکز تحقیقات روماتولوژی یکی از اعضای موسس جامعه جهانی بیماری بهجت که در سال 2000 دایر شد نیز می باشد.  قطب علمی روماتولوژی

فرم عملیاتی سازی نقشه جامع علمی کشور

الف: عنوان سیاست / اقدام / الزامات برگرفته از نقشه جامع علمی سلامت

ب: فعالیت لازم برای تحقق

ج: اولویت انجام در 5 سال آینده

د: مجری

ه: شیوه پیگیری

انتشار و به اشتراک گذاری دانش تولید شده

تحول در انتشار از طریق فعال و غیر فعال

5

قطب علمی روماتولوژی و انجمن روماتولوژی ایران


انتشار و به اشتراک گذاری دانش تولید شده

ترویج و رعایت اخلاق انتشار

5

قطب علمی روماتولوژی و انجمن روماتولوژی ایران


توسعه منابع انسانی

تقویت ارتباط بین علوم در زمینه های ارتباط علوم پایه و بالینی

4

قطب علمی روماتولوژی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران


توسعه منابع انسانی

ایجاد محیط آموزشی چند پتانسیلی

5

قطب علمی روماتولوژی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران


توسعه منابع انسانی

توسعه همکاری ها بین دانشگاه های داخل و خارج از کشور

4

قطب علمی روماتولوژی، انجمن روماتولوژی ایران و دانشگاه علوم پزشکی تهران


توسعه منابع انسانی

تحول نظام آموزشی با سه رویکرد توانمند سازی (تمرکز بر یادگیری در مقابل صرف آموزش)

4

قطب علمی روماتولوژی، انجمن روماتولوژی ایران و دانشگاه علوم پزشکی تهران


توسعه منابع انسانی

استفاده از ظرفیت بخش غیر دولتی و نهادهای علمی در انجام ارزیابی و اعتبارسنجی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی

4

قطب علمی روماتولوژی و دانشگاه علوم پزشکی تهران


توسعه منابع انسانی

آموزش و بازآموزی نیروی انسانی در سطوح گوناگون، برای پاسخگویی به نیازهای مراقبتی درمانی و سایر اجزای نظام سلامت

5

دانشگاه علوم پزشکی تهران، مراکز و پایگاه های آموزش مداوم مبتنی بر اینترنت


تسهیل و ایجاد ارتباطات

برقراری ارتباط موثر علمی پژوهشگران با یکدیگر با تمرکز بر حوزه های مختلف میان رشته ای مطرح در این نقشه و با ارایه کنندگان خدمات و مدیران

3

قطب علمی روماتولوژی و دانشگاه علوم پزشکی تهران


تسهیل و ایجاد ارتباطات

شبکه سازی جهت استفاده از قابلیت ها و امکانات مراکز تخصصی (دولتی و غیر دولتی)

3

قطب علمی روماتولوژی و دانشگاه علوم پزشکی تهران


افزایش ظرفیت تولید دانش

تشکیل مرکز خدمات مشاوره ای به پژوهشگران

2

قطب علمی روماتولوژی و دانشگاه علوم پزشکی تهران


 

اهداف مرکز

مرکز تحقیقات روماتولوژی دارای سه هدف اصلی است:

آموزش، پژوهش و درمان بیماران.