اعضای اصلی

ریاست آزمایشگاه:
دکتر مهدی محمودی، ایمونولوژیست
توضیحات فایل نمایه id
CV Dr Mahmoudiapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document752


توضیحات فایل نمایه id
رزومه فارسی دکتر محمودیapplication/msword753
 

 
کارشناسان آزمایشگاه:نوشین احمدزاده، کارشناس ارشد هماتولوژی

شیوا پورثانی، کارشناس میکروبیولوژی

آزاده امیرزاده، کارشناس علوم آزمایشگاهی

اهداف مرکز

مرکز تحقیقات روماتولوژی دارای سه هدف اصلی است:

آموزش، پژوهش و درمان بیماران.