رئیس شبکه

دکتر احمدرضا جمشیدی، فوق تخصص روماتولوژي، درجه علمي استاد

تلفن تماس با مسئول دفتر: 88220065-021
اهداف مرکز

مرکز تحقیقات روماتولوژی دارای سه هدف اصلی است:

آموزش، پژوهش و درمان بیماران.