ارتباط با ما

آدرس آزمایشگاه سلولی و مولکولی مرکز تحقیقات روماتولوژی

تهران، خیابان کارگر شمالی، نرسیده به بزرگراه جلال آل احمد، بیمارستان شریعتی، آزمایشگاه پژوهشی مرکز تحقیقات روماتولوژی

تلفن: 88220067-021                           84902470-021

فکس: 88220067-021

کد پستی: 1411713137

اهداف مرکز

مرکز تحقیقات روماتولوژی دارای سه هدف اصلی است:

آموزش، پژوهش و درمان بیماران.