ارتباط با ما

آدرس دبیرخانه شبکه:

تهران، خیابان کارگر شمالی، نرسیده به بزرگراه جلال آل احمد، بیمارستان شریعتی، بالای بخش دیالیز، مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دبیرخانه شبکه 

کارشناس شبکه: خانم زهرا حسن زاده

تلفن: 88220065-021

فکس: 88026956-021

کد پستی: 1411713137

اهداف مرکز

مرکز تحقیقات روماتولوژی دارای سه هدف اصلی است:

آموزش، پژوهش و درمان بیماران.