آخرین خبرها

برگزاري کنفرانس هفتگي با موضوع آرتريت هاي اينترميتانت (دارای امتیاز بازآموزي) زمان: سه شنبه 93/02/09 ساعت 8:00 مکان: تهران بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده رئيس جلسه: دکتر محمد حسين فره وش

قابل توجه دانشجویان محترم به اطلاع می­رساند:     سمینار آزمایشگاه روماتولوژی در تاریخ 93/2/9 برگزار نخواهد شد.
جلسه آینده راس ساعت 13 تاریخ 93/2/16 توسط آقای محمدباقر محمودی با عنوان “ نقش آنژیوژنز در بیماری­های روماتولوژی” در سالن دکتر شفیع­ زاده برگزار خواهد شد.     حضور کلیه دانشجویان و محققان آزمایشگاه مرکز تحقیقات روماتولوژی در این جلسه الزامی می­باشد. لطفا دانشجویان جهت تکمیل مدارک اقدام نمایند

 آزمون شفاهي پذيرش دستیار فوق تخصصی در رشته روماتولوژي صبح روز شنبه مورخ 93/02/06 در مرکز تحقيقات روماتولوژي دانشگاه علوم پرشکي تهران برگزار گرديد.


قابل توجه دانشجویان محترم به اطلاع می­رساند:   سمینار آزمایشگاه روماتولوژی در تاریخ 93/02/02 برگزار نخواهد شد.

برگزاري کنفرانس هفتگي با موضوع آرتريت هاي پسوریازیسی و تظاهرات روماتولوژي در بيماريهاي کبدی (دارای امتیاز بازآموزي) مکان: تهران، بيمارستان شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده زمان: سه شنبه 93/02/02 ساعت 8:00 رئيس جلسه: دکتر کوروش غزنوي سخنران:دکتر یوسف محمدي تبار

برگزاري کنفرانس هفتگي با موضوع سندرم رايتر-آرتريت هاي راکتيو- آرتروپاتي هاي گوارشي (دارای امتیاز بازآموزي) زمان: سه شنبه 93/01/26 ساعت 8 صبح مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده رئيس جلسه: دکتر معصومه اخلاقی

قابل توجه دانشجویان محترم به اطلاع می­رساند:   سمینار آزمایشگاه روماتولوژی راس ساعت 13 تاریخ  93/1/26  توسط آقای دکتر گرشاسبی  (استادیار گروه ژنتیک دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس) و با عنوان مفاهیم اولیه مطالعات Linkage و  Genetic association  در سالن دکتر شفیع ­زاده برگزار خواهد شد.   حضور کلیه دانشجویان و محققان آزمایشگاه مرکز تحقیقات روماتولوژی در این جلسه الزامی می­باشد.

لطفا دانشجویان جهت تکمیل مدارک اقدام نمایند.

برگزاري کنفرانس هفتگي با موضوع S.P.A (دارای امتیاز بازآموزي)

برگزاري کنفرانس هفتگي با موضوع S.P.A (دارای امتیاز بازآموزي) زمان: سه شنبه مورخ 93/01/19 ساعت 8:00 مکان: تهران،بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده رئیس جلسه: دکتر موثقي سخنران: دکتر سارا ساغرنيا

قابل توجه دانشجویان محترم به اطلاع می­رساند: سمینار آزمایشگاه روماتولوژی در تاریخ  93/1/19   توسط آقای خجسته برگزار خواهد شد.   حضور کلیه دانشجویان و محققان آزمایشگاه مرکز تحقیقات روماتولوژی در این جلسه الزامی می­باشد. لطفا دانشجویان جهت تکمیل مدارک اقدام نمایند. 

به اطلاع کليه اساتيد و دانشجويان محترم ميرساند جلسه هفتگي روماتولوژي در تاريخ 1392/12/20 برگزار نخواهد شد. و جلسات کنسل شده ، در سال 93 برگزار خواهد شد.