آخرین خبرها

برگزاری آزمون سال یک به دو رشته فوق تخصصی روماتولوژي 14/08/98

آزمون سال یک به دو رشته فوق تخصصی روماتولوژي روز سه شنبه مورخ 14/08/98 در مرکز تحقیقات روماتولوژي بیمارستان شریعتی تهران برگزار گردید.

اطلاعیه مهم: عدم برگزاری کنفرانس هفتگی روماتولوژي 98/08/14

کنفرانس هفتگی تازه های روماتولوژي در تاریخ 98/08/14  به دلیل برگزاری آزمون فوق تخصصی سال یک به دو رشته روماتولوژي، برگزار نمی گردد.

انا لله و انا الیه راجعون


استاد ارجمند جناب آقای دکتر کریم مولا

برگزاری کنفرانس هفتگی 21/08/98 با موضوع غضروف و کندروسیت

غضروف و کندروسیت زمان: سه شنبه 21/08/1398 مکان: بیمارستان دکتر علی شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده سخنرانی:8:30 8:00 ارائه دهنده: دکتر مینا اسدزاده- فلوی روماتولوژی پانل پرسش و پاسخ : 10- 8:30
گرداننده: دکتر سیدرضا نجفی زاده
اهداف آموزشی:
1- کتاب خوانی روماتولوژی (Rheumatology Text Review ) برای فلوهای فوق تخصصی
2- ارائه آخرین داده ها در مورد موضوع
3- ارائه تجربیات اساتید ( Expert Opinion )
4- آموزش نحوه ارائه مطالب آموزشی برای فلوهای روماتولوژی ( تدریس، سخنرانی)
5- بازآموزی برای پزشک عمومی، متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص روماتولوژی (بالغین، کودکان)،
ایمونولوژیست مسئولین آموزشی
دکتر معصومه اخلاقی، دکتر سیده طاهره فائزی

سینوویوم و فیبروبلاست زمان: سه شنبه 30/07/1398 مکان: بیمارستان دکتر علی شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده سخنرانی:8:30 8:00 ارائه دهنده: دکتر بهاره فریدونی- فلوی روماتولوژی پانل پرسش و پاسخ : 10- 8:30
گرداننده: دکتر احمد سلیم زاده
اهداف آموزشی:
1- کتاب خوانی روماتولوژی (Rheumatology Text Review ) برای فلوهای فوق تخصصی
2- ارائه آخرین داده ها در مورد موضوع
3- ارائه تجربیات اساتید ( Expert Opinion )
4- آموزش نحوه ارائه مطالب آموزشی برای فلوهای روماتولوژی ( تدریس، سخنرانی)
5- بازآموزی برای پزشک عمومی، متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص روماتولوژی (بالغین، کودکان)،
ایمونولوژیست مسئولین آموزشی
دکتر معصومه اخلاقی، دکتر سیده طاهره فائزی

پنجمین سمینار لوپوس 5 دی ماه 98

پنجمین سمینار لوپوس  با عنوان لوپوس و حاملگی برگزار می گردد. (دارای امتیاز بازآموزی) زمان:پنجشنبه 5 دی ماه 98 مکان: تهران-بیمارستان دکتر علی شریعتی-سالن آمفی تاتر شهید پیرویان تلفن دبیرخانه: 88220064-021                     021-88220065

بیولوژي مفصل طبیعی زمان: سه شنبه 23/07/1398 مکان: بیمارستان دکتر علی شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده سخنرانی:8:30 8:00 ارائه دهنده: دکتر زهره سادات نیکجو- فلوی روماتولوژی پانل پرسش و پاسخ : 10- 8:30
گرداننده: دکتر شهلا ابوالقاسمی
اهداف آموزشی:
1- کتاب خوانی روماتولوژی (Rheumatology Text Review ) برای فلوهای فوق تخصصی
2- ارائه آخرین داده ها در مورد موضوع
3- ارائه تجربیات اساتید ( Expert Opinion )
4- آموزش نحوه ارائه مطالب آموزشی برای فلوهای روماتولوژی ( تدریس، سخنرانی)
5- بازآموزی برای پزشک عمومی، متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص روماتولوژی (بالغین، کودکان)،
ایمونولوژیست مسئولین آموزشی
دکتر معصومه اخلاقی، دکتر سیده طاهره فائزی

تظاهرات روماتولوژيک بیماری های خونی      (هموفیلی - هموگلوبیوپاتی ها)                                                                                                   زمان: سه شنبه 16/07/1398 مکان: بیمارستان دکتر علی شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده سخنرانی:8:30  8:00 ارائه دهنده: دکتر سارا جلالی- فلوی روماتولوژی پانل پرسش و پاسخ : 10- 8:30 
گرداننده: دکتر مریم مقدسی
اهداف آموزشی: 
1- کتاب خوانی روماتولوژی (Rheumatology Text Review ) برای فلوهای فوق تخصصی 
2- ارائه آخرین داده ها در مورد موضوع 
3- ارائه تجربیات اساتید ( Expert Opinion ) 
4- آموزش نحوه ارائه مطالب آموزشی برای فلوهای روماتولوژی ( تدریس، سخنرانی)
5- بازآموزی برای پزشک عمومی، متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص روماتولوژی (بالغین، کودکان)،
ایمونولوژیست مسئولین آموزشی
دکتر معصومه اخلاقی، دکتر سیده طاهره فائزی

تظاهرات روماتولوژيک بیماری های آندوکرین زمان: سه شنبه 09/07/1398
مکان: بیمارستان دکتر علی شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده
سخنرانی:8:30 8:00 ارائه دهنده: دکتر رابعه رجب زاده- فلوی روماتولوژی پانل پرسش و پاسخ : 10- 8:30
گرداننده: دکتر هدا کاوسی
اهداف آموزشی:
1- کتاب خوانی روماتولوژی (Rheumatology Text Review ) برای فلوهای فوق تخصصی
2- ارائه آخرین داده ها در مورد موضوع
3- ارائه تجربیات اساتید ( Expert Opinion )
4- آموزش نحوه ارائه مطالب آموزشی برای فلوهای روماتولوژی ( تدریس، سخنرانی)
5- بازآموزی برای پزشک عمومی، متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص روماتولوژی (بالغین، کودکان)،
ایمونولوژیست مسئولین آموزشی
دکتر معصومه اخلاقی، دکتر سیده طاهره فائزی

تظاهرات روماتولوژيک نئوپلاسم ها زمان: سه شنبه 02/07/1398
مکان: بیمارستان دکتر علی شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده
سخنرانی:8:30 8:00 ارائه دهنده: دکتر نوشین شاه قلی- فلوی روماتولوژی پانل پرسش و پاسخ : 10- 8:30
گرداننده: دکتر ثریا شادمان فر
اهداف آموزشی:
1- کتاب خوانی روماتولوژی (Rheumatology Text Review ) برای فلوهای فوق تخصصی
2- ارائه آخرین داده ها در مورد موضوع
3- ارائه تجربیات اساتید ( Expert Opinion )
4- آموزش نحوه ارائه مطالب آموزشی برای فلوهای روماتولوژی ( تدریس، سخنرانی)
5- بازآموزی برای پزشک عمومی، متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص روماتولوژی (بالغین، کودکان)،
ایمونولوژیست مسئولین آموزشی
دکتر معصومه اخلاقی، دکتر سیده طاهره فائزی