آخرین خبرها

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع واسکولیت های با واسطه ANCA و(MPA-EGPA-GPA) ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 15/08/97 ساعت 10:00-08:00
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده
رییس جلسه: دکتر معصومه اخلاقی
سخنران: دکتر شکوفی

تقدیر و تشکر ریاست محترم دانشکده پزشکی از جناب آقای دکتر فریدون دواچی
جناب آقای دکتر شهریار نفیسی ریاست محترم دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از زحمات جناب آقای دکتر فریدون دواچی استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران که به درجه بازنشستگی نایل شده اند طی مراسمی تشکر و قدردانی نمودند. در این مراسم جناب آقای دکتر مهرپور ریاست محترم بیمارستان دکتر شریعتی تهران و دکتر احمدرضا جمشیدی ریاست محترم مرکز تحقیقات روماتولوژي به همراه دکتر فرهاد شهرام از استاید مرکز نیز حضور داشتند.

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع واسکولیت عروق کوچک (با واسطه ایمیون کمپلکس)-( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 01/08/97 ساعت 10:00-08:00
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده
رییس جلسه: دکتر موثقی سخنران: دکتر نیکجو

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع طبقه بندی واسکولیت ها و فیزیوپاتولوژي انواع واسکولیت ها ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 24/07/97 ساعت 10:00-08:00
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده
رییس جلسه: دکتر احمد سلیم زاده
سخنران: دکتر کابلی

اطلاعیه مهم: بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت های محترم دارویی که تمایل به حضور در مرکز تحقیقات روماتولوژي جهت دیدار با اساتید و معرفی محصولات شرکت خود را دارند می رساند، یک هفته قبل می بایست با مدیریت مرکز تحقیقات روماتولوژي هماهنگی لازم بعمل آید در غیر این صورت مرکز از پذیرش نمایندگان محترم شرکت ها معذور خواهد بود.
تلفن هماهنگی: 88220065-021

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع شوگرن MCTD و سندرم های Overlap ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 97/07/17 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر شهلا ابوالقاسمی
سخنران: دکتر آقایانی

سمینار آزمایشگاه روماتولوژی ۹۷/۰۷/۱۷

قابل توجه اساتید ودانشجویانمحترم سمینار آزمایشگاه مرکز تحقیقات روماتولوژی موضوع: رفتار سرطانی سلول­های FLS در بیماری آرتریت روماتوئید مکان: مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده تاریخ و ساعت: سه­ شنبه 17/07/97 راس ساعت 13:00 سخنران: محمد جواد موسوی(دانشجوی دکترای ایمونولوژی        

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع بیماری های التهابی عضله و سایر میوپاتی ها (بالین و درمان)( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 97/07/10 ساعت 10:00-08:00
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده
رییس جلسه: دکتر مریم مقدسی
سخنران: دکتر جهانشاهی

قابل توجه اساتید ودانشجویان محترم سمینار آزمایشگاه مرکز تحقیقات روماتولوژی موضوع: (پیش دفاع) بررسی تأثیر بنزویل (بنزویل)آدنوزین تری فسفات(BzATP) بر تولید سایتوکاین‌های پیش‌التهابی در ماکروفاژهای مشتق از خون محیطی بیماران اسپوندیلیت آنکیلوزان مکان: مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده تاریخ و ساعت: یکشنبه 08/07/97 راس ساعت 9:00 سخنران: مریم اختری(دانشجوی دکترای سلولی و مولکولی)

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع فیزیولوژي عضله و پاتوژنز بیماری های التهابی عضله( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 03/07/97 ساعت 10:00-08:00
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده
رییس جلسه: دکتر نجفی زاده
سخنران: دکتر کیافر