آخرین خبرها

سمینار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوزي برگزار شد

بیست و دومین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي با عنوان " درمان های مکمل و  آلترناتیو در بیماریهای روماتیسمی " در تاریخ 94/11/29 در تالار شهید پیرویان بیمارستان دکتر شریعتی تهران با حضور اساتید، دانشجویان و سایر علاقمندان برگزار گردید.

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع علائم بالینی R.A

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع علائم بالینی R.A ( دارای امتیاز بازآموزی ) زمان: سه شنبه مورخ 94/12/04 ساعت 10:00-08:00 مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده رییس جلسه:دکتر ترانه در محمدی
سخنران: دکتر رامین رضایی

بیست و دومین سیمنار سالیانه مرکز 29 بهمن

بیست و دومین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي با عنوان " درمان های مکمل و  آلترناتیو در بیماریهای روماتیسمی " زمان: پنجشنبه، 29 بهمن ماه 94 مکان: تهران، خیابان کارگر شمالی، بیمارستان دکتر شریعتی، تالار شهید پیرویان تلفن دبیرخانه سمینار: 021-88220065 خانم کمازانی


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع فیزیوپاتولوژي R.A

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع فیزیوپاتولوژي R.A ( دارای امتیاز بازآموزی ) زمان: سه شنبه مورخ 94/11/27 ساعت 10:00-08:00 مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده رییس جلسه:دکتر نوشین بیات
سخنران: دکتر کوروش شیخ احمدی

سمینار آزمایشگاه روماتولوژي 94/11/20

با سلام. سمینار خانم ملک شاهی تحت عنوان " ارتباط بیماری آرتریت روماتوئید و ساعت بیولوژیک" در تاریخ سه شنبه 94/11/20 ساعت 2-1 در مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن کنفرانس دکتر شفیع زاده برگزار می گردد. از تمامی دانشجویان و محققان عزیز تقاضا می شود که در ساعت مقرر حضور بهم رسانید.

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع نقش اپی ژنتیک در روماتولوژي ( دارای امتیاز بازآموزی ) زمان: سه شنبه مورخ 94/11/20 ساعت 10:00-08:00 مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده رییس جلسه:دکتر سیده طاهره فائزی
سخنران: دکتر فریده دارابی

بیست و دومین سمینار سالیانه مرکز 29 بهمن

بیست و دومین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي با عنوان " درمان های مکمل و  آلترناتیو در بیماریهای روماتیسمی "
زمان: پنجشنبه، 29 بهمن ماه 94 مکان: تهران، خیابان کارگر شمالی، بیمارستان دکتر شریعتی، تالار شهید پیرویان تلفن دبیرخانه سمینار: 021-88220065 خانم کمازانی


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع درمان های مکمل در بیماریهای روماتیسمی ( دارای امتیاز بازآموزی ) زمان: سه شنبه مورخ 94/11/13 ساعت 10:00-08:00 مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده رییس جلسه:دکتر محسن سروش
سخنران: دکتر زهرا سلطانی

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع طب فیزیکی در روماتولوژي ( دارای امتیاز بازآموزی ) زمان: سه شنبه مورخ 94/11/06 ساعت 10:00-08:00 مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده رییس جلسه:دکتر سوسن سروش
سخنران: دکتر گلبرگ مهرپور

سیمینار آزمايشگاه روماتولوژي 94/11/06

سمینار آقای دکتر رضائی منش در تاریخ سه شنبه 94/11/6 ساعت 2-1 در مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن کنفرانس دکتر شفیع زاده برگزار می گردد.
 از تمامی دانشجویان و محققان عزیز تقاضا می شود که در ساعت مقرر حضور بهم رسانید.
با تشکر