آخرین خبرها

چاپ کتابچه آنچه باید در مورد بیماری لوپوس بدانیم

 کتابچه آنچه باید در مورد بیماری لوپوس بدانیم مولف دکتر سیده طاهره فائزی به چاپ رسید. به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات روماتولوژی ، به اطلاع می رسانیم  کتابچه آنچه باید در مورد بیماری لوپوس  بدانیم توسط دکتر سیده طاهره فائزی دانشیار مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی گرد آوری و به همت مرکز روماتیسم ایران چاب تا در اختیار بیماران لوپوس قرار گیرد. لازم به ذکر است این کتابچه در نوبت دوم و به صورت کامل تر، مباحث مربوط به لوپوس را شامل می شود. 


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع علائم بالینی SLE

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع علائم بالینی SLE ( دارای امتیاز بازآموزی )

زمان: سه شنبه مورخ 95/02/28 ساعت 10:00-08:00

مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

رییس جلسه:دکتر کوروش غزنوی

سخنران: دکتر خاطره امیری

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع فیزیوپاتولوژي SLE

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع فیزیوپاتولوژي SLE ( دارای امتیاز بازآموزی )

زمان: سه شنبه مورخ 95/02/21 ساعت 10:00-08:00

مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

رییس جلسه:دکتر سیده طاهره فائزی

سخنران: دکتر مهران پور نظری

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع آرتریت های پسوریازیسی

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع آرتریت های پسوریازیسی ( دارای امتیاز بازآموزی )

زمان: سه شنبه مورخ 95/02/14 ساعت 10:00-08:00

مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

رییس جلسه:دکتر مریم مقدسی

سخنران: دکتر بشیری

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع آرتریت های راکتیو و گوارشی و Undifferentianted SPA ( دارای امتیاز بازآموزی )

زمان: سه شنبه مورخ 95/02/07 ساعت 10:00-08:00

مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

رییس جلسه:دکتر شهلا ابوالقاسمی

سخنران: دکتر مجید علیخانی

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع AS

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع AS ( دارای امتیاز بازآموزی )

زمان: سه شنبه مورخ 95/01/31 ساعت 10:00-08:00

مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

رییس جلسه:دکتر شفیعه موثقی

سخنران: دکتر خاطره امیری

برگزاری سمینار آزمايشگاه روماتولوژي توسط خانم آقایی 01/24

سمینار خانم آقایی تحت عنوان " Clinical implications of copy number variations in autoimmune disorders " در تاریخ سه شنبه 95/1/24 ساعت 13-14 در مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن کنفرانس دکتر شفیع زاده برگزار می گردد. از تمامی دانشجویان و محققان عزیز تقاضا می شود که در ساعت مقرر حضور بهم رسانید
 

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع پاتوفیزیولوژي سرونگاتیو اسپوندیلو آرتروپاتی ها ( دارای امتیاز بازآموزی )

زمان: سه شنبه مورخ 95/01/24 ساعت 10:00-08:00

مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

رییس جلسه:دکتر احمد سلیم زاده

سخنران: دکتر مهران پورنظری

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع JRA ( دارای امتیاز بازآموزی )

زمان: سه شنبه مورخ 95/01/17 ساعت 10:00-08:00

مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

رییس جلسه:دکتر معصومه اخلاقی

سخنران: دکتر بشیری

عدم برگزاری کنفرانس هفتگی در تاریخ 94/12/25

به اطلاع کلیه اساتيد، دانشجویان و علاقمندان می رساند، جلسه هفتگی تازه های روماتولوژي که روزهای سه شنبه هر هفته در مرکز تحقیقات روماتولوژي تشکیل می شود این هفته برگزار نخواهد شد و ادامه جلسات در سال 95 طبق برنامه اعلامی برگزار خواهد شد. پيشاپيش سال نو را خدمت همگی شما عزیزان تبریک عرض می نماییم. مرکز تحقیقات روماتولوژي دانشگاه علوم پزشکی تهران