آخرین خبرها

انا الله و انا الیه راجعون

استاد ارجمند و ریاست محترم بیمارستان دکتر شریعتی
جناب آقای دکتر سعیدرضا مهرپور
با نهایت تاسف درگذشت همسر گرامیتان سرکار خانم دکتر مریم غریب دوست را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و غفران و برای شما صبر و طول عمر مسئلت داریم

انا الله و انا الیه راجعون

استاد ارجمند جناب آقای دکتر فرعاد غریب دوست
با نهایت تاسف درگذشت دختر عزیزتان سرکار خانم دکتر مریم غریب دوست را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و غفران و برای شما صبر و طول عمر مسئلت داریم

انا الله و انا الیه راجعون

سرکارخانم دکتر فرزانه یزدی
با نهایت تاسف درگذشت پدر بزرگ گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و غفران و برای شما صبر و طول عمر مسئلت داریم

برگزاری کنفرانس هفتگی 97/03/01 با موضوع علائم بالینی RA

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع علائم بالینی RA ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 97/03/01 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر هدا کاوسی
سخنران: دکتر کیافر

انا الله و انا الیه راجعون

همکار گرامی سرکارخانم دکتر ماندانا بیرانوند
با نهایت تاسف درگذشت دختر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و غفران و برای شما صبر و طول عمر مسئلت داریم

إنا لله و إنا إليه راجعون

استاد ارجمند جناب آقای دکتر علی خلوت
با نهایت تاسف درگذشت همسر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و غفران و برای شما صبر و طول عمر مسئلت داریم

برگزاری کنفرانس هفتگی 97/02/25 با موضوع فیزیوپاتولوژي RA

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع فیزیوپاتولوژي RA ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 97/02/25 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر ثریا شادمان فر
سخنران: دکتر کاکایی

إنا لله و إنا إليه راجعون

استاد ارجمند جناب اقای دکتر احمدرضا جمشیدی
با نهایت تاسف درگذشت  عموی گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و غفران و برای شما صبر و طول عمر مسئلت داریم

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع درمان های مکمل در روماتولوژي ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 97/02/18 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر نوشین بیات
سخنران: دکتر پرویز صوفی وند

برگزاری کنفرانس هفتگی 97/02/11 با موضوع داروهای Biosimilar

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع داروهای Biosimilar ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 97/02/11 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر محسن سروش
سخنران: دکتر سارا جعفری