آخرین خبرها

برگزاری کنفرانس هفتگی 05/09/98 با موضوع سلول های ایمنی ذاتی

سلول های ایمنی ذاتی: نوتروفیل-ماست سل-ایوزینوفیل-پلاکت زمان: سه شنبه 05/09/98 مکان: بیمارستان دکتر علی شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده سخنرانی:8:30 8:00 ارائه دهنده: دکتر مهین نصرت زهی- فلوی روماتولوژی پانل پرسش و پاسخ : 10- 8:30
گرداننده: دکتر محمد حسین فره وش
اهداف آموزشی:
1- کتاب خوانی روماتولوژی (Rheumatology Text Review ) برای فلوهای فوق تخصصی
2- ارائه آخرین داده ها در مورد موضوع
3- ارائه تجربیات اساتید ( Expert Opinion )
4- آموزش نحوه ارائه مطالب آموزشی برای فلوهای روماتولوژی ( تدریس، سخنرانی)
5- بازآموزی برای پزشک عمومی، متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص روماتولوژی (بالغین، کودکان)،
ایمونولوژیست مسئولین آموزشی
دکتر معصومه اخلاقی، دکتر سیده طاهره فائزی

بیست و ششمین سمینار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي 01/12/98

بیست و ششمین سمینار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي 01/12/98 دبیرخانه سمینار: 88220064-021 سرکار خانم کمازانی

بیومکانیک مفصل و ستون فقرات زمان: سه شنبه 28/08/1398 مکان: بیمارستان دکتر علی شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده سخنرانی:8:30 8:00 ارائه دهنده: دکتر راضیه لشکری- فلوی روماتولوژی پانل پرسش و پاسخ : 10- 8:30
گرداننده: دکتر شفیعه موثقی
اهداف آموزشی:
1- کتاب خوانی روماتولوژی (Rheumatology Text Review ) برای فلوهای فوق تخصصی
2- ارائه آخرین داده ها در مورد موضوع
3- ارائه تجربیات اساتید ( Expert Opinion )
4- آموزش نحوه ارائه مطالب آموزشی برای فلوهای روماتولوژی ( تدریس، سخنرانی)
5- بازآموزی برای پزشک عمومی، متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص روماتولوژی (بالغین، کودکان)،
ایمونولوژیست مسئولین آموزشی
دکتر معصومه اخلاقی، دکتر سیده طاهره فائزی

برگزاری آزمون سال یک به دو رشته فوق تخصصی روماتولوژي 14/08/98

آزمون سال یک به دو رشته فوق تخصصی روماتولوژي روز سه شنبه مورخ 14/08/98 در مرکز تحقیقات روماتولوژي بیمارستان شریعتی تهران برگزار گردید.

اطلاعیه مهم: عدم برگزاری کنفرانس هفتگی روماتولوژي 98/08/14

کنفرانس هفتگی تازه های روماتولوژي در تاریخ 98/08/14  به دلیل برگزاری آزمون فوق تخصصی سال یک به دو رشته روماتولوژي، برگزار نمی گردد.

انا لله و انا الیه راجعون


استاد ارجمند جناب آقای دکتر کریم مولا

برگزاری کنفرانس هفتگی 21/08/98 با موضوع غضروف و کندروسیت

غضروف و کندروسیت زمان: سه شنبه 21/08/1398 مکان: بیمارستان دکتر علی شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده سخنرانی:8:30 8:00 ارائه دهنده: دکتر مینا اسدزاده- فلوی روماتولوژی پانل پرسش و پاسخ : 10- 8:30
گرداننده: دکتر سیدرضا نجفی زاده
اهداف آموزشی:
1- کتاب خوانی روماتولوژی (Rheumatology Text Review ) برای فلوهای فوق تخصصی
2- ارائه آخرین داده ها در مورد موضوع
3- ارائه تجربیات اساتید ( Expert Opinion )
4- آموزش نحوه ارائه مطالب آموزشی برای فلوهای روماتولوژی ( تدریس، سخنرانی)
5- بازآموزی برای پزشک عمومی، متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص روماتولوژی (بالغین، کودکان)،
ایمونولوژیست مسئولین آموزشی
دکتر معصومه اخلاقی، دکتر سیده طاهره فائزی

سینوویوم و فیبروبلاست زمان: سه شنبه 30/07/1398 مکان: بیمارستان دکتر علی شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده سخنرانی:8:30 8:00 ارائه دهنده: دکتر بهاره فریدونی- فلوی روماتولوژی پانل پرسش و پاسخ : 10- 8:30
گرداننده: دکتر احمد سلیم زاده
اهداف آموزشی:
1- کتاب خوانی روماتولوژی (Rheumatology Text Review ) برای فلوهای فوق تخصصی
2- ارائه آخرین داده ها در مورد موضوع
3- ارائه تجربیات اساتید ( Expert Opinion )
4- آموزش نحوه ارائه مطالب آموزشی برای فلوهای روماتولوژی ( تدریس، سخنرانی)
5- بازآموزی برای پزشک عمومی، متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص روماتولوژی (بالغین، کودکان)،
ایمونولوژیست مسئولین آموزشی
دکتر معصومه اخلاقی، دکتر سیده طاهره فائزی

پنجمین سمینار لوپوس 5 دی ماه 98

پنجمین سمینار لوپوس  با عنوان لوپوس و حاملگی برگزار می گردد. (دارای امتیاز بازآموزی) زمان:پنجشنبه 5 دی ماه 98 مکان: تهران-بیمارستان دکتر علی شریعتی-سالن آمفی تاتر شهید پیرویان تلفن دبیرخانه: 88220064-021                     021-88220065

بیولوژي مفصل طبیعی زمان: سه شنبه 23/07/1398 مکان: بیمارستان دکتر علی شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده سخنرانی:8:30 8:00 ارائه دهنده: دکتر زهره سادات نیکجو- فلوی روماتولوژی پانل پرسش و پاسخ : 10- 8:30
گرداننده: دکتر شهلا ابوالقاسمی
اهداف آموزشی:
1- کتاب خوانی روماتولوژی (Rheumatology Text Review ) برای فلوهای فوق تخصصی
2- ارائه آخرین داده ها در مورد موضوع
3- ارائه تجربیات اساتید ( Expert Opinion )
4- آموزش نحوه ارائه مطالب آموزشی برای فلوهای روماتولوژی ( تدریس، سخنرانی)
5- بازآموزی برای پزشک عمومی، متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص روماتولوژی (بالغین، کودکان)،
ایمونولوژیست مسئولین آموزشی
دکتر معصومه اخلاقی، دکتر سیده طاهره فائزی