نتیجه جستجو: درباره مرکز

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع اپیدمیولوژي بیماریهای روماتیسمی ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/11/10 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر موثقی
سخنران: دکتر صوفی وند

برگزاری آزمون آسکی فوق تخصصی روماتولوژي 96/11/16

آزمون شفافی (OSCE) فوق تخصصی در رشته روماتولوژي، روز دوشنبه مورخ 96/11/16 راس ساعت 7 صبح در مرکز تحقیقات روماتولوژي واقع در بیمارستان دکتر شریعتی تهران برگراز خواهد شد. شماره تماس برای کسب اطلاعات بیشتر: 021-88220065

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع نقش ژنتیک و اپی ژنتیک در بیماریهای روماتیسمی ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/11/03 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر ابوالقاسمی
سخنران: دکتر جعفری

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع محور نروپاندوکرین و تنظیم عصبی درد و التهاب ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/10/26 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر سلیم زاده
سخنران: دکتر یزدی

برگزاری کنفرانس هفتگی مورخ 96/10/19 با موضوع لنفوسیت های B

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع لنفوسیت های T ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/10/19 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر مریم مقدسی
سخنران: دکتر سارا وثوقیان

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع لنفوسیت های T ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/10/12 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر نجفی زاده
سخنران: دکتر بنی هاشمیان

انا لله و انا الیه راجعون

همکار ارجمند سرکار خانم خادمیان
با نهایت تاسف درگذشت  مادربزرگ گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و غفران و برای شما طول عمر مسئلت داریم

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع مونوسیت و ماکروفاژ و دندریتیک سل ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/10/05 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر هدا کاوسی
سخنران: دکتر کابلی

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع HLA 96/09/28

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع HLA ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/09/28 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر شادمان فر
سخنران: دکتر آقایانی

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع ایمنی ذاتی و اکتسابی-Innate & Adaptive ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/09/21 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر نوشین بیات
سخنران: دکتر کیافر