نتیجه جستجو: درباره مرکز

مراسم اعطاي سومين دوره جايزه علامه طباطبايي ويژه اساتيد برجسته و دومين دوره جايزه شهيد آويني ويژه هنرمندان برجسته بنياد ملي نخبگان با حضور رئيس جمهور روز یکشنبه مورخ 93/02/28 برگزار شد و از استاد ارجمند جناب آقاي دکتر فریدون دواچي به عنوان یکی از نخبگان اين مراسم تقدیر بعمل امد و جایزه به ایشان اعطا گردید.

قابل توجه دانشجویان محترم به اطلاع می­رساند:
جلسه دوره­ای آزمایشگاه پژوهشی روماتولوژی راس ساعت 13 تاریخ 93/2/30 توسط خانم اسدبیک در مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع­ زاده برگزار خواهد شد.

حضور کلیه دانشجویان و محققان آزمایشگاه مرکز تحقیقات روماتولوژی در این جلسه الزامی می­باشد.

برگزاري کنفرانس هفتگي با موضوعفیزیوپاتولوژي S.L.A(دارای امتیاز بازآموزي) زمان: سه شنبه مورخ 93/02/16 ساعت 8:00 مکان:تهران: بیمارستان دکترشريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده رئيس جلسه: دکتر سوسن سروش

برگزاري کنفرانس هفتگي با موضوع آرتريت هاي اينترميتانت (دارای امتیاز بازآموزي) زمان: سه شنبه 93/02/09 ساعت 8:00 مکان: تهران بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده رئيس جلسه: دکتر محمد حسين فره وش

قابل توجه دانشجویان محترم به اطلاع می­رساند:     سمینار آزمایشگاه روماتولوژی در تاریخ 93/2/9 برگزار نخواهد شد.
جلسه آینده راس ساعت 13 تاریخ 93/2/16 توسط آقای محمدباقر محمودی با عنوان “ نقش آنژیوژنز در بیماری­های روماتولوژی” در سالن دکتر شفیع­ زاده برگزار خواهد شد.     حضور کلیه دانشجویان و محققان آزمایشگاه مرکز تحقیقات روماتولوژی در این جلسه الزامی می­باشد. لطفا دانشجویان جهت تکمیل مدارک اقدام نمایند

 آزمون شفاهي پذيرش دستیار فوق تخصصی در رشته روماتولوژي صبح روز شنبه مورخ 93/02/06 در مرکز تحقيقات روماتولوژي دانشگاه علوم پرشکي تهران برگزار گرديد.


قابل توجه دانشجویان محترم به اطلاع می­رساند:   سمینار آزمایشگاه روماتولوژی در تاریخ 93/02/02 برگزار نخواهد شد.

برگزاري کنفرانس هفتگي با موضوع آرتريت هاي پسوریازیسی و تظاهرات روماتولوژي در بيماريهاي کبدی (دارای امتیاز بازآموزي) مکان: تهران، بيمارستان شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده زمان: سه شنبه 93/02/02 ساعت 8:00 رئيس جلسه: دکتر کوروش غزنوي سخنران:دکتر یوسف محمدي تبار

برگزاري کنفرانس هفتگي با موضوع سندرم رايتر-آرتريت هاي راکتيو- آرتروپاتي هاي گوارشي (دارای امتیاز بازآموزي) زمان: سه شنبه 93/01/26 ساعت 8 صبح مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده رئيس جلسه: دکتر معصومه اخلاقی

قابل توجه دانشجویان محترم به اطلاع می­رساند:   سمینار آزمایشگاه روماتولوژی راس ساعت 13 تاریخ  93/1/26  توسط آقای دکتر گرشاسبی  (استادیار گروه ژنتیک دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس) و با عنوان مفاهیم اولیه مطالعات Linkage و  Genetic association  در سالن دکتر شفیع ­زاده برگزار خواهد شد.   حضور کلیه دانشجویان و محققان آزمایشگاه مرکز تحقیقات روماتولوژی در این جلسه الزامی می­باشد.

لطفا دانشجویان جهت تکمیل مدارک اقدام نمایند.