نتیجه جستجو: درباره مرکز

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع واسکولیت عروق بزرگ

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع واسکولیت عروق بزرگ  ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 95/05/26 ساعت 10:00-08:00

مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

رییس جلسه: دکتر محسن سروش

سخنران: دکتر خاطره امیری

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع PAN و Related disorders

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع PAN و Related disorders   ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 95/05/19 ساعت 10:00-08:00

مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

رییس جلسه: دکتر معصومه اخلاقی

سخنران: دکتر مهران پورنظری

اولین سمینار بیماری لوپوس در تاریخ 95/05/14 برگزار گردید

برگزار کنندگان:                                                           (دارای امتیاز بازآموزی)*مرکز تحقیقات روماتولوژي دانشگاه علوم پزشکی تهران

*انجمن حمایت از بیماران مبتلا به لوپوس

زمان: پنجشنبه مورخ 95/05/14 از ساعت 8:00 الی 14:00

مکان: تهران، بیمارستان دکتر شریعتی، آمفی تاتر شهید پیرويان

تلفن دبیرخانه سمینار: 88220065-021 

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع واسکولیت های با واسطه ANCA

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع واسکولیت های با واسطه ANCA
زمان: سه شنبه مورخ 95/05/12 ساعت 10:00-08:00

مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

رییس جلسه: دکتر موثقی

سخنران: دکتر بشیری

واسکولیت عروق کوچک (با واسطه ایمیون کمپلکس)

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع واسکولیت عروق کوچک (با واسطه ایمیون کمپلکس) ( دارای امتیاز بازآموزی )

زمان: سه شنبه مورخ 95/05/05 ساعت 10:00-08:00

مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

رییس جلسه: دکتر شهلا ابوالقاسمی

سخنران: دکتر مجید علیخانی

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع طبقه بندی واسکولیت ها و فیزیوپاتولوژي انواع واسکولیت ها ( دارای امتیاز بازآموزی )

زمان: سه شنبه مورخ 95/04/29 ساعت 10:00-08:00

مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

رییس جلسه: دکتر احمد سلیم زاده

سخنران: دکتر خاطره امیری

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع شوگرن-MCTD وسندرم های Overlap ( دارای امتیاز بازآموزی )

زمان: سه شنبه مورخ 95/04/22 ساعت 10:00-08:00

مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

رییس جلسه: دکتر مریم مقدسی

سخنران: دکتر گلبرک مهرپور

سمینار دوره ­ای آزمایشگاه پژوهشی روماتولوژی 95/04/22

سمینار دوره ­ای آزمایشگاه پژوهشی روماتولوژی عنوان: " Unfolded protein response signaling  و بررسی نقش mir125b در استرس شبکه اندوپلاسمی در بین بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید" سخنران: محمد پوییده زمان برگزاری: سه­ شنبه 22 تیر ماه 95 ساعت 13:00 مکان: بیمارستان شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی،سالن دکتر شفیع زاده شرکت برای کلیه همکاران و علاقمندان آزاد می­باشد.

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع بیماری های التهابی عضله و سایر میوپاتی ها-درمان و بالین( دارای امتیاز بازآموزی )

زمان: سه شنبه مورخ 95/04/15 ساعت 10:00-08:00

مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

رییس جلسه: دکتر ثریا شادمان فر

سخنران: دکتر مهران پورنظری

اولین سمینار بیماری لوپوس 95/05/14

برگزار کنندگان:                                                           (دارای امتیاز بازآموزی)
*مرکز تحقیقات روماتولوژي دانشگاه علوم پزشکی تهران *انجمن حمایت از بیماران مبتلا به لوپوس زمان: پنجشنبه مورخ 95/05/14 از ساعت 8:00 الی 14:00 مکان: تهران، بیمارستان دکتر شریعتی، آمفی تاتر شهید پیرويان تلفن دبیرخانه سمینار: 88220065-021