نتیجه جستجو: درباره مرکز

تخریب و ترمیم بافتی در پروسه ی التهاب - آنژیوژنز زمان: سه شنبه 01/11/98 مکان: بیمارستان دکتر علی شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده سخنرانی:8:30 8:00 ارائه دهنده: دکتر سارا جلالی- فلوی روماتولوژی پانل پرسش و پاسخ : 10- 8:30
گرداننده: دکتر هدا کاوسی
اهداف آموزشی:
1- کتاب خوانی روماتولوژی (Rheumatology Text Review ) برای فلوهای فوق تخصصی
2- ارائه آخرین داده ها در مورد موضوع
3- ارائه تجربیات اساتید ( Expert Opinion )
4- آموزش نحوه ارائه مطالب آموزشی برای فلوهای روماتولوژی ( تدریس، سخنرانی)
5- بازآموزی برای پزشک عمومی، متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص روماتولوژی (بالغین، کودکان)،
ایمونولوژیست مسئولین آموزشی
دکتر معصومه اخلاقی، دکتر سیده طاهره فائزی

انا لله و انا الیه راجعون

استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد جبلی        ضایعه درگذشت فرزند دلبندتان جناب آقای دکتر امین جبلی در سانحه هوایی اخیر را تسلیت عرض نموده و از درگاه الهی برای آن عزیز از دست رفته غفران و شادی روح و برای بازماندگان ایشان صبر و طول عمر خواهانیم

سیستم نوروآندوکرین-تنظیم عصبی درد و التهاب زمان: سه شنبه 24/10/98 مکان: بیمارستان دکتر علی شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده سخنرانی:8:30 8:00 ارائه دهنده: دکتر رابعه رجب زاده- فلوی روماتولوژی پانل پرسش و پاسخ : 10- 8:30
گرداننده: دکتر ثریا شادمان فر
اهداف آموزشی:
1- کتاب خوانی روماتولوژی (Rheumatology Text Review ) برای فلوهای فوق تخصصی
2- ارائه آخرین داده ها در مورد موضوع
3- ارائه تجربیات اساتید ( Expert Opinion )
4- آموزش نحوه ارائه مطالب آموزشی برای فلوهای روماتولوژی ( تدریس، سخنرانی)
5- بازآموزی برای پزشک عمومی، متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص روماتولوژی (بالغین، کودکان)،
ایمونولوژیست مسئولین آموزشی
دکتر معصومه اخلاقی، دکتر سیده طاهره فائزی

شهادت هنر مردان خداست

روحش شاد و یادش گرامی باد

ایمونولوژي مرگ سلولی زمان: سه شنبه 17/10/98 مکان: بیمارستان دکتر علی شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده سخنرانی:8:30 8:00 ارائه دهنده: دکتر نوشین شاه قلی- فلوی روماتولوژی پانل پرسش و پاسخ : 10- 8:30
گرداننده: دکتر نوشین بیات
اهداف آموزشی:
1- کتاب خوانی روماتولوژی (Rheumatology Text Review ) برای فلوهای فوق تخصصی
2- ارائه آخرین داده ها در مورد موضوع
3- ارائه تجربیات اساتید ( Expert Opinion )
4- آموزش نحوه ارائه مطالب آموزشی برای فلوهای روماتولوژی ( تدریس، سخنرانی)
5- بازآموزی برای پزشک عمومی، متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص روماتولوژی (بالغین، کودکان)،
ایمونولوژیست مسئولین آموزشی
دکتر معصومه اخلاقی، دکتر سیده طاهره فائزی

برگزاری کنفرانس هفتگی 10/10/98 با موضوع لنفوسیت های B

لنفوسیت های B زمان: سه شنبه 10/10/98 مکان: بیمارستان دکتر علی شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده سخنرانی:8:30 8:00 ارائه دهنده: دکتر احسان رحمانیان- فلوی روماتولوژی پانل پرسش و پاسخ : 10- 8:30
گرداننده: دکتر سیده طاهره فائزی
اهداف آموزشی:
1- کتاب خوانی روماتولوژی (Rheumatology Text Review ) برای فلوهای فوق تخصصی
2- ارائه آخرین داده ها در مورد موضوع
3- ارائه تجربیات اساتید ( Expert Opinion )
4- آموزش نحوه ارائه مطالب آموزشی برای فلوهای روماتولوژی ( تدریس، سخنرانی)
5- بازآموزی برای پزشک عمومی، متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص روماتولوژی (بالغین، کودکان)،
ایمونولوژیست مسئولین آموزشی
دکتر معصومه اخلاقی، دکتر سیده طاهره فائزی

هفدهمین همایش نکوداشت مقام استاد برگزار گردید


هفدهمین همایش نکوداشت مقام استاد روز چهارشنبه مورخ 27 آذر 98 در تالار ابن سینا دانشکده پزشکی برگزار گردید. در این همایش از جناب آقای دکتر عبدالهادی ناجی استاد پیشکسوت روماتولوژي نیز تقدیر و تشکر بعمل آمد. آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر برای ایشان از درگاه الهی خواستاریم.

برگزاری کنفرانس هفتگی 03/10/98 با موضوع لنفوسیت های T

لنفوسیت های T زمان: سه شنبه 03/10/98 مکان: بیمارستان دکتر علی شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده سخنرانی:8:30 8:00 ارائه دهنده: دکتر هوروش ابراهیمی- فلوی روماتولوژی پانل پرسش و پاسخ : 10- 8:30
گرداننده: دکتر محسن سروش
اهداف آموزشی:
1- کتاب خوانی روماتولوژی (Rheumatology Text Review ) برای فلوهای فوق تخصصی
2- ارائه آخرین داده ها در مورد موضوع
3- ارائه تجربیات اساتید ( Expert Opinion )
4- آموزش نحوه ارائه مطالب آموزشی برای فلوهای روماتولوژی ( تدریس، سخنرانی)
5- بازآموزی برای پزشک عمومی، متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص روماتولوژی (بالغین، کودکان)،
ایمونولوژیست مسئولین آموزشی
دکتر معصومه اخلاقی، دکتر سیده طاهره فائزی

سایتوکین ها و اصول سیگنالینگ زمان: سه شنبه 26/09/98 مکان: بیمارستان دکتر علی شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده سخنرانی:8:30 8:00 ارائه دهنده: دکتر الهام نژاد سیفی- فلوی روماتولوژی پانل پرسش و پاسخ : 10- 8:30
گرداننده: دکتر سوسن سروش
اهداف آموزشی:
1- کتاب خوانی روماتولوژی (Rheumatology Text Review ) برای فلوهای فوق تخصصی
2- ارائه آخرین داده ها در مورد موضوع
3- ارائه تجربیات اساتید ( Expert Opinion )
4- آموزش نحوه ارائه مطالب آموزشی برای فلوهای روماتولوژی ( تدریس، سخنرانی)
5- بازآموزی برای پزشک عمومی، متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص روماتولوژی (بالغین، کودکان)،
ایمونولوژیست مسئولین آموزشی
دکتر معصومه اخلاقی، دکتر سیده طاهره فائزی

انا الله و انا الیه راجعون

همکار ارجمند جناب آقای دکتر بشیری درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده
و آرزوی صبر و سلامتی برای شما و بازماندگان آن عزیز از دست رفته داریم