سیزدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژي ایران 24 الی 26 مهر ماه 98


سیزدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژي ایران 24 الی 26 مهر ماه 98 در مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی ایران برگزار می گردد.

شماره تلفن دبیرخانه کنگره: 88330033-021