روز استاد مبارک: تقدیر و تشکر فلوها و رزیدنت های روماتولوژي از اساتید مرکز به مناسبت روز استاد

  • چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۱۰
  • نویسنده:
  • دسته: درباره مرکز
  • بازدید: 112
  • نظر: 0


تقدیر و تشکر فلوها و رزیدنت های روماتولوژي  از اساتید مرکز به مناسبت روز استاد 11/02/98