بیست و پنجمین سمینار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي 97/12/02

  • چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ۱۲:۴۴
  • نویسنده:
  • دسته: درباره مرکز
  • بازدید: 145
  • نظر: 0


بیست و پنجمین سمینار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي با موضع اسپوندیلو آتروپاتی ها در تاریخ 1397/12/02 در آمفی تاتر شهید پیرویان بیمارستان شریعتی تهران برگزار گردید.