برگزاری آزمون آسکی فوق تخصصی روماتولوژي 1397/11/16


آزمون آسکی (OSCE) فوق تخصصی روماتولوژي روز سه شنبه مورخ 1397/11/16 در مرکز تحقیقات روماتولوژي بیمارستان دکتر شریعتی تهران برگزار گردید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ذیل تماس حاصل فرمایید.

021-88220065