برگزاری کنفرانس هفتگی 09/11/97 با موضوع درگیری موسکولو اسکلتال ناشی از مایکوباکتریوم ها


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع درگیری موسکولو اسکلتال ناشی از مایکوباکتریوم ها ( امتیاز بازآموزی)

زمان: سه شنبه مورخ 97/11/09 ساعت 10:00-08:00

مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

رییس جلسه: دکتر نجفی زاده

سخنران: دکتر کاکایی

اهداف آموزشی:
1- کتاب خوانی روماتولوژی(Rheumatology Text Review) برای فلوهای فوق تخصصی
2- ارائه آخرین داده ها در مورد موضوع
3- ارائه تجربیات اساتید
(  Expert Opinion)
4- آموزش نحوه ارائه مطالب آموزشی
برای فلوهای روماتولوژی ( تدریس، سخنرانی)
5- بازآموزی برای پزشک عمومی، متخصص  بیماری های داخلی، فوق تخصص روماتولوژی (بالغین، کودکان)،

  
   ایمونولوژیست 

مسئولین آموزشی
دکتر معصومه اخلاقی، دکتر سیده طاهره فائزی


ارسال نظر

جهت ارسال نظر در مورد این خبر از فرم زیر استفاده نمایید.

نام *
ایمیل *
نظر *

توصیه به یک دوست

جهت توصیه این news از فرم زیر استفاده نمایید.

نام شما *
ایمیل شما *
نام دوست *
ایمیل دوست *
عنوان