برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع فیزیوپاتولوژي هیپراوریسمی و نقرس


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع فیزیوپاتولوژي هیپراوریسمی و نقرس (آرتروپاتی ناشی از کریستال) ( امتیاز بازآموزی) 

زمان: سه شنبه مورخ 97/10/04 ساعت 10:00-08:00 

مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر نوشین بیات

سخنران: دکتر شکوفی


ارسال نظر

جهت ارسال نظر در مورد این خبر از فرم زیر استفاده نمایید.

نام *
ایمیل *
نظر *

توصیه به یک دوست

جهت توصیه این news از فرم زیر استفاده نمایید.

نام شما *
ایمیل شما *
نام دوست *
ایمیل دوست *
عنوان