مراسم تجلیل از پرسنل بازنشسته سرکارخانم اسماعیلی


جناب آقای دکتر احمدرضا جمشیدی ریاست محترم مرکز تحقیقات روماتولوژي طی مراسمی از زحمات سرکار خانم زهرا اسماعیلی که به درجه بازنشستگی نایل آمدند تجلیل و قدردانی نمودند. برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت طی تمامی مراحل زندگی را از خداوند متعال خواستاریم.