تقدیر و تشکر ریاست مرکز از پژوهشگر جوان دکتر علی جوینانی


جناب آقای دکتر احمدرضا جمشیدی ریاست مرکز تحقیقات روماتولوژي طی مراسمی از پژوهشگر جوان جناب آقای دکتر علی جوینانی تقدیر و تشکر نمودند.
ارسال نظر

جهت ارسال نظر در مورد این خبر از فرم زیر استفاده نمایید.

نام *
ایمیل *
نظر *

توصیه به یک دوست

جهت توصیه این news از فرم زیر استفاده نمایید.

نام شما *
ایمیل شما *
نام دوست *
ایمیل دوست *
عنوان