سمینار آزمایشگاه مرکز تحقیقات روماتولوژی 97/08/22


قابل توجه اساتید ودانشجویان محترم

سمینار آزمایشگاه مرکز تحقیقات روماتولوژی

موضوع:

Analysis of reactive oxygen and nitrogen species generated in three liquid media by low temperature helium plasma jet

مکان:

مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده

تاریخ و ساعت:

سه­ شنبه 22/08/97 راس ساعت 13:00

سخنران:

عماد صادقی(دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک اتمی دانشگاه امیرکبیر)