اطلاعیه مهم: حضور شرکت های محترم دارویی در مرکز صرفا با هماهنگی قبلی امکان پذیر است


اطلاعیه مهم:

بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت های محترم دارویی که تمایل به حضور در مرکز تحقیقات روماتولوژي جهت دیدار با اساتید و معرفی محصولات شرکت خود را دارند می رساند، یک هفته قبل می بایست با مدیریت مرکز تحقیقات روماتولوژي هماهنگی لازم بعمل آید در غیر این صورت مرکز از پذیرش نمایندگان محترم شرکت ها معذور خواهد بود.

تلفن هماهنگی: 88220065-021