سمینار آزمایشگاه روماتولوژی ۹۷/۰۷/۱۷


قابل توجه اساتید ودانشجویانمحترم

سمینار آزمایشگاه مرکز تحقیقات روماتولوژی

موضوع:

رفتار سرطانی سلول­های FLS در بیماری آرتریت روماتوئید

مکان:

مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده

تاریخ و ساعت:

سه­ شنبه 17/07/97 راس ساعت 13:00

سخنران:

محمد جواد موسوی(دانشجوی دکترای ایمونولوژی