آزمون شفافی (OSCE) فوق تخصصی در رشته روماتولوژي، روز شنبه مورخ 17/06/97


آزمون شفافی (OSCE) فوق تخصصی در رشته روماتولوژي، روز شنبه مورخ 17/06/97 در مرکز تحقیقات روماتولوژي بیمارستان دکتر شریعتی تهران برگزار گردید

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ذیل تماس حاصل فرمایید. 021-88220065