برگزاری کنفرانس هفتگی 97/04/12 با موضوع پاتوفیزیولوژي سرونگاتیو اسپوندیلو آرتروپاتی ها


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع پاتوفیزیولوژي سرونگاتیو اسپوندیلو آرتروپاتی ها ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 97/04/12 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر شهلا ابوالقاسمی
سخنران: دکتر کاکایی

ارسال نظر

جهت ارسال نظر در مورد این خبر از فرم زیر استفاده نمایید.

نام *
ایمیل *
نظر *

توصیه به یک دوست

جهت توصیه این news از فرم زیر استفاده نمایید.

نام شما *
ایمیل شما *
نام دوست *
ایمیل دوست *
عنوان