اطلایه مهم: عدم برگزاری کنفرانس هفتگی مورخ 97/03/22


بدینوسیله به اطلاع کلیه اساتید، دانشجویان و علاقمندان می رساند، کنفرانس هفتگی تازه های روماتولوژي در روز سه شنبه  مورخ 97/03/22 برگزار نخواهد شد.