برگزاری کنفرانس هفتگی 96/10/26 با موضوع محور نروپاندوکرین و تنظیم عصبی درد و التهاب


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع محور نروپاندوکرین و تنظیم عصبی درد و التهاب ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/10/26 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر سلیم زاده
سخنران: دکتر یزدی

ارسال نظر

جهت ارسال نظر در مورد این خبر از فرم زیر استفاده نمایید.

نام *
ایمیل *
نظر *

توصیه به یک دوست

جهت توصیه این news از فرم زیر استفاده نمایید.

نام شما *
ایمیل شما *
نام دوست *
ایمیل دوست *
عنوان