برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع سایتوکین ها


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع سایتوکین ها ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/08/30 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر سوسن سروش
سخنران: دکتر سارا جعفری

ارسال نظر

جهت ارسال نظر در مورد این خبر از فرم زیر استفاده نمایید.

نام *
ایمیل *
نظر *

توصیه به یک دوست

جهت توصیه این news از فرم زیر استفاده نمایید.

نام شما *
ایمیل شما *
نام دوست *
ایمیل دوست *
عنوان