یازدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژي ایران 3 الی 5 آبان 96


یازدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژي ایران 3 الی 5 آبان 96 در سالن همایش های کتابخانه ملی برگزار می گردد.

تلفن دبیرخانه: 88330033 سرکار خانم خادمیان