برگزاری آزمون سال یک به دو فوق تخصصی روماتولوژي 96/07/18


آزمون سال یک به دو فوق تخصصی در رشته روماتولوژي روز سه شنبه مورخ 96/07/18 در مرکز تحقیقات روماتولوژي برگزار گردید.


ارسال نظر

جهت ارسال نظر در مورد این خبر از فرم زیر استفاده نمایید.

نام *
ایمیل *
نظر *

توصیه به یک دوست

جهت توصیه این news از فرم زیر استفاده نمایید.

نام شما *
ایمیل شما *
نام دوست *
ایمیل دوست *
عنوان