اطلاعیه مهم: عدم برگزاری کنفرانس هفتگی مورخ 96/07/18


به اطلاع کلیه اساتید، دانشجویان و علاقه مندان می رساند، کنفرانس هفتگی تازه های روماتولوژی روز سه شنبه مورخ 96/07/18 به علت برگزاری آزمون سال یک به دو فلوشیپی، در مرکز تحقیقات روماتولوژي تشکیل نخواهد شد.