اطلاعیه مهم: عدم برگزاری کنفرانس هفتگی مورخ 96/07/11


به اطلاع کلیه اساتید، دانشجویان و علاقه مندان می رساند، کنفرانس هفتگی تازه های روماتولوژی روز سه شنبه مورخ 96/07/11 در مرکز تحقیقات روماتولوژي برگزار نخواهد شد.