اطلاعیه مهم: عدم برگزاری کنفرانس هفتگی مورخ 96/06/21

  • Sunday 10 September 2017 06:50
  • auther:
  • category: نامشخص
  • visits: 181
  • comments: 0


به اطلاع کلیه اساتید، دانشجویان و علاقه مندان می رساند، کنفرانس هفتگی تازه های روماتولوژی روز سه شنبه مورخ 96/06/21 در مرکز تحقیقات روماتولوژي برگزار نخواهد شد.