برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع تظاهرات روماتولوژیک نئوپلاسم ها 96/05/17


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع تظاهرات روماتولوژیک نئوپلاسم ها ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/05/17 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر  کاوسی
سخنران: دکتر یزدی


ارسال نظر

جهت ارسال نظر در مورد این خبر از فرم زیر استفاده نمایید.

نام *
ایمیل *
نظر *

توصیه به یک دوست

جهت توصیه این news از فرم زیر استفاده نمایید.

نام شما *
ایمیل شما *
نام دوست *
ایمیل دوست *
عنوان