برگزاری کنفرانس هفتگی 96/2/26 با موضوع Regional Pain Syndrome


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع  Regional Pain Syndrome  (و مفصل نوروپاتیک-RSDS)   ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/02/26 ساعت 10:00-08:00
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

رییس جلسه: دکتر احمد سلیم زاده

سخنران: خانم دکتر یزدی

ارسال نظر

جهت ارسال نظر در مورد این خبر از فرم زیر استفاده نمایید.

نام *
ایمیل *
نظر *

توصیه به یک دوست

جهت توصیه این news از فرم زیر استفاده نمایید.

نام شما *
ایمیل شما *
نام دوست *
ایمیل دوست *
عنوان