اولین سمینار بیماری لوپوس 95/05/14

  • Wednesday 29 June 2016 11:44
  • auther:
  • category: نامشخص
  • visits: 924
  • comments: 0


برگزار کنندگان:                                                           (دارای امتیاز بازآموزی)

*مرکز تحقیقات روماتولوژي دانشگاه علوم پزشکی تهران

*انجمن حمایت از بیماران مبتلا به لوپوس

زمان: پنجشنبه مورخ 95/05/14 از ساعت 8:00 الی 14:00

مکان: تهران، بیمارستان دکتر شریعتی، آمفی تاتر شهید پیرويان

تلفن دبیرخانه سمینار: 88220065-021