برگزاري کنفرانس هفتگي با موضوع داروهاي بيولوژيک


برگزاري کنفرانس هفتگي با موضوع داروهاي بيولوژيک

زمان: سه شنبه 92/9/26 ساعت 8 صبح

مکان: بيمارستان شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

رئيس جلسه: دکتر محمد حسين فره وش

سخنران: دکتر سميرا آل سعيد


ارسال نظر

جهت ارسال نظر در مورد این خبر از فرم زیر استفاده نمایید.

نام *
ایمیل *
نظر *

توصیه به یک دوست

جهت توصیه این news از فرم زیر استفاده نمایید.

نام شما *
ایمیل شما *
نام دوست *
ایمیل دوست *
عنوان