دومين کنگره ملي آموزش بيمار


دومين کنگره ملي آموزش بيمار

زمان: 18 الي 20 ديماه 92

مکان: تهران- مرکز همايشهاي مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره)

براي اطلاعات بيشتر به وبسايت ذيل مراجعه فرماييد.

http://www.patient-education.ir