برگزاري کنفرانس هفتگي با موضوع لنفوسيت هاي B


کنفرانس هفتگي با موضوع لنفوسيت هاي B در روز سه شنبه مورخ 92/08/07 در سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده مرکز تحقيقات روماتولوژي برگزار گرديد.

رئيس جلسه: خانم دکتر مقدسي
ساعت: 8 صبح


ارسال نظر

جهت ارسال نظر در مورد این خبر از فرم زیر استفاده نمایید.

نام *
ایمیل *
نظر *

توصیه به یک دوست

جهت توصیه این news از فرم زیر استفاده نمایید.

نام شما *
ایمیل شما *
نام دوست *
ایمیل دوست *
عنوان