برگزاري کنفرانس هفتگي با موضوع مونوسيت ها و ماکروفاژها و دندريتيک سل


برگزاري کنفرانس هفتگي با موضوع مونوسيت ها و ماکروفاژها و دندريتيک سل (داراي امتياز بازآموزي)


زمان: سه شتبه 92/07/23

مکان: بيمارستان شريعتي- مرکز تحقيقات روماتولوژي- سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

تلفن تماس: 88026956-021


ارسال نظر

جهت ارسال نظر در مورد این خبر از فرم زیر استفاده نمایید.

نام *
ایمیل *
نظر *

توصیه به یک دوست

جهت توصیه این news از فرم زیر استفاده نمایید.

نام شما *
ایمیل شما *
نام دوست *
ایمیل دوست *
عنوان