برگزاري آزمون فلوشيپي سال يک به دو روماتولوژي


آزمون فلوشيپي سال يک به دو در روز سه شنبه مورخ 92/07/16 در مرکز تحقيقات روماتولوژي برگزار گرديد. براي دريافت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ذيل تماس حاصل فرماييد.

021-88026956